NOTIS PRIVASI

Kemas kini terakhir pada 11 Oktober 2022

Notis privasi untuk Zorion Technology Labuan Ltd (‘Syarikat’ atau ‘kami’,) ini menerangkan cara dan sebab kami mungkin mengumpul, menyimpan, menggunakan dan/atau mengongsikan (‘memproses’) maklumat anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami (‘Perkhidmatan’), seperti apabila anda:
 • Layari laman web kami di https://www.zorion.com, atau mana-mana laman web kami yang memaut ke notis privasi ini
 • Berinteraksi dengan kami dalam cara lain, termasuk menurut sebarang jualan, pemasaran atau acara
Soalan atau kebimbangan? Baca notis privasi ini akan membantu anda memahami hak privasi dan pilihan anda. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar dan amalan kami, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami. Jika anda masih mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, sila hubungi kami di business@zorion.com.
   

RINGKASAN ISI UTAMA

Ringkasan ini menunjukkan perkara penting daripada notis privasi kami, tetapi anda boleh mengetahui lebih banyak butiran tentang mana-mana perkara penting dengan mengklik pautan mengikut setiap perkara utama atau dengan menggunakan jadual kandungan kami di bawah untuk mencari bahagian yang anda cari.
    Apakah maklumat peribadi yang kami proses? Apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Perkhidmatan kami, kami mungkin akan memproses maklumat peribadi bergantung pada cara anda berinteraksi dengan Zorion Technology Labuan Ltd dan Perkhidmatan, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan.   Adakah kami memproses sebarang maklumat peribadi yang sensitif? Kami mungkin akan memproses maklumat peribadi sensitif anda mengikut situasi dengan memperolehi persetujuan anda atau sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan.   Adakah kami menerima sebarang maklumat daripada pihak ketiga? Kami tidak menerima sebarang maklumat daripada pihak ketiga.   Bagaimanakah kami memproses maklumat anda? Kami memproses maklumat anda untuk menyediakan, menambah baik dan mentadbir Perkhidmatan kami, berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk mematuhi undang-undang. Kami juga mungkin memproses maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda. Kami memproses maklumat anda hanya apabila kami mempunyai pertimbangan undang-undang yang sah untuk membuat sedemikian.   Dalam situasi apa dan dengan jenis pihak yang manakah kita mengongsikan maklumat peribadi? Kami mungkin mengongsikan maklumat dalam situasi tertentu dan dengan kategori tertentu pihak ketiga.   Bagaimanakah kami memastikan maklumat anda selamat? Kami mempunyai proses, prosedur organisasi dan prosedur teknikal untuk melindungi maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, tiada penghantaran elektronik melalui internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin selamat sebanyak 100%. Oleh itu, kami tidak dapat menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau pihak ketiga tanpa kebenaran lain tidak akan dapat mengalahkan keselamatan kami dan mengumpul, akses secara tidak wajar, mencuri atau mengubah suai maklumat anda.   Apakah hak anda? Bergantung pada lokasi anda secara geografi, undang-undang privasi yang terpakai mungkin akan memberi anda hak tertentu mengenai maklumat peribadi anda. Bagaimana anda melaksanakan hak anda? Cara yang paling mudah untuk melaksanakan hak anda ialah dengan mengisi borang permintaan subjek data kami, atau dengan menghubungi kami. Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas sebarang permintaan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan.    

ISI KANDUNGAN

 1. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?
 2. BAGAIMANAKAH KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?
 3. APAKAH ASAS UNDANG-UNDANG YANG KAMI BERGANTUNG UNTUK MEMPROSES MAKLUMAT PERIBADI ANDA?
 4. BILA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA?
 5. ADAKAH KITA MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PENGESAN YANG LAIN?
 6. BAGAIMANAKAH KAMI MENGENDALIKAN LOGIN SOSIAL ANDA?
 7. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?
 8. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?
 9. ADAKAH KITA MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA REMAJA?
 10. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?
 11. KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK
 12. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?
 13. BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI TENTANG NOTIS INI?
 14. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?
   

APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?

Maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami

Secara ringkasnya: Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.   Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila anda mendaftar pada Perkhidmatan, menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau produk dan Perkhidmatan kami, apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti pada Perkhidmatan, atau sebaliknya apabila anda menghubungi kami.   Maklumat Peribadi yang Diberikan oleh Anda. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan kami dan Perkhidmatan, pilihan yang anda buat, dan produk dan ciri yang anda gunakan. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:
 • nama
 • nombor telefon
 • alamat e-mel
 • alamat surat menyurat
 • nama pengguna
 • kata laluan
 • data kenalan atau pengesahan
 • alamat pengebilan
 • nombor kad debit/kredit
 • keutamaan hubungan
  Maklumat Sensitif. Apabila diperlui, dengan persetujuan anda atau sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami akan memproses kategori maklumat sensitif berikut:
 • data kewangan
    Data Pembayaran. Kami mungkin mengumpul data yang diperlukan untuk memproses pembayaran anda jika anda membuat pembelian, seperti nombor instrumen pembayaran anda dan kod keselamatan yang dikaitkan dengan instrumen pembayaran anda. Semua data pembayaran disimpan oleh Rapyd. Anda boleh mencari pautan notis privasi mereka di sini.     Data Log Masuk Media Sosial. Kami mungkin memberi anda pilihan untuk mendaftar dengan menggunakan butiran akaun media sosial anda yang sedia ada, seperti Facebook, Twitter atau akaun media sosial anda yang lain. Jika anda memilih untuk mendaftar dengan cara ini, kami akan mengumpulkan maklumat yang diterangkan dalam bahagian yang dipanggil ‘BAGAIMANA KAMI MENGENDALIKAN LOGIN SOSIAL ANDA?’ di bawah.   Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah benar, lengkap dan tepat, dan anda mesti memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi tersebut.  

Maklumat dikumpul secara automatik

Secara ringkasnya: Sesetengah maklumat — seperti alamat Protokol Internet (IP) anda dan/atau ciri penyemak imbas dan peranti — akan dikumpul secara automatik apabila anda mengguna Perkhidmatan kami.   Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Perkhidmatan ini. Maklumat ini tidak akan mendedahkan identiti khas anda (seperti nama atau maklumat hubungan anda) tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, ciri penyemak imbas dan peranti, sistem pengendalian, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi , maklumat tentang cara dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, dan maklumat teknikal lain. Maklumat ini diperlukan terutamanya untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Perkhidmatan kami, dan untuk tujuan analitik dan pelaporan kami.   Seperti kebanyakan perniagaan, kami juga mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi serupa. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini dalam Notis Kuki kamiM   Maklumat yang kami kumpulkan termasuk:  
 • Data Log dan Penggunaan. Data log dan penggunaan ialah maklumat berkaitan perkhidmatan, diagnostik, penggunaan dan prestasi yang dikumpul secara automatik oleh pelayan kami apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami dan yang kami rekodkan dalam fail log. Bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami, data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, maklumat peranti, jenis penyemak imbas dan tetapan serta maklumat tentang aktiviti anda dalam Perkhidmatan (seperti cap tarikh/masa yang dikaitkan dengan penggunaan anda, halaman dan fail yang dilihat , carian dan tindakan lain yang anda ambil seperti ciri yang anda gunakan), maklumat acara peranti (seperti aktiviti sistem, laporan ralat (kadangkala dipanggil ranap sistem) dan tetapan perkakasan).
 • Data Peranti. Kami mengumpul data peranti seperti maklumat tentang komputer, telefon, tablet anda atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Bergantung pada peranti yang digunakan, data peranti ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP anda (atau pelayan proksi), nombor pengenalan peranti dan aplikasi, lokasi, jenis penyemak imbas, model perkakasan, pembekal perkhidmatan Internet dan/atau pembawa mudah alih, sistem pengendalian dan maklumat konfigurasi sistem.
 • Data Lokasi. Kami mengumpul data lokasi seperti maklumat tentang lokasi peranti anda, yang boleh sama ada tepat atau tidak tepat. Berapa banyak maklumat yang kami kumpulkan bergantung pada jenis dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Sebagai contoh,kami mungkin menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpul data geolokasi yang memberitahu kami lokasi semasa anda (berdasarkan alamat IP anda). Anda boleh menarik diri daripada membenarkan kami mengumpul maklumat ini sama ada dengan menolak akses kepada maklumat atau dengan melumpuhkan tetapan Lokasi anda pada peranti anda. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menarik diri, anda mungkin tidak dapat menggunakan aspek tertentu Perkhidmatan.
 

BAGAIMANAKAH KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Secara Ringkasnya: Kami memproses maklumat anda untuk menyediakan, menambah baik dan mentadbir Perkhidmatan kami, berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk tujuan keundangan. Kami juga mungkin memproses maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.  
Kami memproses maklumat peribadi anda untuk pelbagai sebab, bergantung pada cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, termasuk:
 
 • Untuk memudahkan penciptaan akaun, pengesahan dan pengurusan akaun pengguna. Kami mungkin memproses maklumat anda supaya anda boleh membuat dan log masuk ke akaun anda, serta memastikan akaun anda berfungsi.
 • Untuk menyampaikan dan memudahkan penyampaian perkhidmatan kepada pengguna. Kami mungkin memproses maklumat anda untuk memberikan anda perkhidmatan yang diminta.
 • Untuk bertindak balas bertentangan dengan pertanyaan pengguna/menawarkan sokongan kepada pengguna. Kami mungkin memproses maklumat anda untuk menjawab pertanyaan anda dan menyelesaikan sebarang isu yang mungkin anda hadapi dengan perkhidmatan yang diminta.
 • Untuk menghantar maklumat pentadbiran kepada anda. Kami mungkin memproses maklumat anda untuk menghantar butiran tentang produk dan perkhidmatan kami kepada anda, perubahan pada terma dan dasar kami dan maklumat lain yang serupa.
 • Untuk memenuhi dan mengurus pesanan anda. Kami mungkin memproses maklumat anda untuk memenuhi dan mengurus pesanan, pembayaran, pemulangan dan pertukaran anda yang dibuat melalui Perkhidmatan.
 • Untuk membolehkan komunikasi antara pengguna. Kami mungkin memproses maklumat anda jika anda memilih untuk menggunakan mana-mana tawaran kami yang membenarkan komunikasi dengan pengguna lain.
 • Untuk meminta maklum balas. Kami mungkin memproses maklumat anda apabila perlu untuk meminta maklum balas dan menghubungi anda tentang penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.
 • Untuk menghantar komunikasi pemasaran dan promosi kepada anda. Kami mungkin memproses maklumat peribadi yang anda hantar kepada kami untuk tujuan pemasaran kami, jika ini mengikut keutamaan pemasaran anda. Anda boleh menarik diri daripada e-mel pemasaran kami pada bila-bila masa.
 • Untuk menyampaikan pengiklanan yang disasarkan kepada anda. Kami mungkin memproses maklumat anda untuk membangunkan dan memaparkan kandungan diperibadikan dan pengiklanan yang disesuaikan dengan minat, lokasi anda dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut lihat Notis Kuki kami.
 • Untuk melindungi Perkhidmatan kami. Kami mungkin memproses maklumat anda sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Perkhidmatan kami selamat dan terjamin, termasuk pemantauan dan pencegahan penipuan.
 • Untuk mengenal pasti trend penggunaan. Kami mungkin memproses maklumat tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan kami untuk lebih memahami cara ia digunakan supaya kami boleh memperbaikinya.
 • Untuk menentukan keberkesanan kempen pemasaran dan promosi kami. Kami mungkin memproses maklumat anda untuk lebih memahami cara menyediakan kempen pemasaran dan promosi yang paling berkaitan dengan anda.
 • Untuk melindungi kepentingan individu. Kami mungkin memproses maklumat anda apabila perlu untuk menyelamatkan atau melindungi kepentingan penting individu, seperti untuk mengelakkan bahaya.
 

APAKAH ASAS UNDANG-UNDANG YANG KAMI BERGANTUNG UNTUK MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Secara Ringkasnya: Kami hanya memproses maklumat peribadi anda apabila kami percaya ia perlu dan kami mempunyai sebab undang-undang yang sah (seperti asas undang-undang) untuk berbuat demikian menurut undang-undang yang terpakai, dengan persetujuan anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda memasuki atau memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk melindungi hak anda, atau untuk memenuhi kepentingan perniagaan kami yang sah.   Jika anda berada di EU, Malaysia, Singapura atau UK, anda tertakluk kepada bahagian ini.   Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR), Akta Perlindungan Data Peribadi (“PDPA”), GDPR UK memerlukan kami menerangkan asas undang-undang yang sah yang kami mematuhi apabila memproses maklumat peribadi anda. Oleh hal yang sedemikian, kami mungkin menurut asas undang-undang berikut semasa memproses maklumat peribadi anda:
 • Persetujuan. Kami mungkin memproses maklumat anda jika anda telah memberi kami kebenaran (iaitu persetujuan) untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.
 • Prestasi Kontrak. Kami mungkin memproses maklumat peribadi anda apabila kami percaya adalah penting untuk memenuhi kewajipan kontrak kami kepada anda, termasuk menyediakan Perkhidmatan kami atau atas permintaan anda sebelum menandatangani kontrak dengan anda.
 • Kepentingan Sah. Kami mungkin memproses maklumat anda apabila kami percaya adalah perlu untuk mencapai kepentingan perniagaan kami yang sah dan kepentingan tersebut tidak melebihi kepentingan dan hak asasi serta kebebasan anda. Sebagai contoh, kami mungkin memproses maklumat peribadi anda untuk beberapa tujuan yang diterangkan untuk:
  • Menghantar maklumat kepada pengguna tentang tawaran istimewa dan diskaun pada produk dan perkhidmatan kami
  • Membangunkan dan memaparkan kandungan pengiklanan yang diperibadikan dan berkaitan untuk pengguna kami
  • Menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan supaya kami boleh memperbaikinya untuk melibatkan dan mengekalkan pengguna
  • Menyokong aktiviti pemasaran kami
  • Mendiagnosis masalah dan/atau mencegah aktiviti penipuan
  • Memahami cara pengguna kami menggunakan produk dan perkhidmatan kami supaya kami boleh meningkatkan pengalaman pengguna
 • Kewajipan Undang-undang. Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya ia perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, seperti bekerjasama dengan badan penguatkuasa undang-undang atau agensi kawal selia, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami, atau mendedahkan maklumat anda sebagai bukti dalam litigasi kami.
 • Kepentingan peribadi. Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya adalah perlu untuk melindungi kepentingan peribadi anda atau kepentingan penting pihak ketiga, seperti situasi yang melibatkan potensi ancaman kepada keselamatan mana-mana orang.
  Jika anda berada di Kanada, anda tertakluk kepada bahagian ini.   Kami mungkin akan memproses maklumat anda jika anda telah memberi kami kebenaran khusus (dengan menunjuk persetujuan) untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu, atau dalam situasi di mana kebenaran anda boleh disimpulkan (sebgai persetujuan tersirat). Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.   Dalam beberapa kes luar biasa, kami mungkin dibenarkan secara sah di bawah undang-undang yang terpakai untuk memproses maklumat anda tanpa kebenaran anda, termasuk, sebagai contoh:  
 • Jika kutipan adalah jelas demi kepentingan individu dan persetujuan tidak boleh diperolehi tepat pada masanya
 • Untuk penyiasatan, pengesanan dan pencegahan penipuan
 • Untuk urus niaga perniagaan dengan syarat syarat tertentu dipenuhi
 • Jika terlibat dalam kenyataan saksi di mana kutipan tersebut diperlukan untuk menilai, memproses, atau menyelesaikan tuntutan insurans
 • Untuk mengenal pasti orang yang cedera, sakit, atau meninggal dunia dan berkomunikasi dengan waris terdekat
 • Jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai seseorang telah, sedang, atau mungkin menjadi mangsa penyalahgunaan kewangan
 • Jika ia adalah munasabah di mana pengumpulan dan penggunaan dengan persetujuan akan menjejaskan ketersediaan atau ketepatan maklumat dan pengumpulan adalah munasabah untuk tujuan yang berkaitan dengan menyiasat pelanggaran perjanjian atau pelanggaran undang-undang Kanada atau wilayah Kanada
 • Jika pendedahan diperlukan untuk mematuhi sepina, waran, perintah mahkamah atau peraturan mahkamah yang berkaitan dengan pengeluaran rekod
 • Jika ia dihasilkan oleh individu dalam perjalanan pekerjaan, perniagaan atau profesion mereka dan pengumpulan itu konsisten dengan tujuan maklumat itu dihasilkan
 • Jika koleksi itu semata-mata untuk tujuan kewartawanan, artistik atau sastera
 • Jika maklumat tersedia secara umum dan dinyatakan oleh peraturan
 

BILA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

Secara Ringkasnya: Kami mungkin berkongsi maklumat dalam situasi khusus yang diterangkan dalam bahagian ini dan/atau dengan kategori pihak ketiga berikut.   Vendor, Perunding dan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga Lain. Kami mungkin berkongsi data anda dengan vendor pihak ketiga, pembekal perkhidmatan, kontraktor atau ejen (‘pihak ketiga’) yang melaksanakan perkhidmatan untuk kami atau bagi pihak kami dan memerlukan akses kepada maklumat sedemikian untuk tujuan tersebut. Kami mempunyai kontrak dengan pihak ketiga kami, yang direka untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda. Dengan Ini, mereka tidak boleh melakukan apa-apa dengan maklumat peribadi anda melainkan kami telah mengarahkan mereka untuk melakukannya. Mereka juga tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana organisasi selain daripada kami. Mereka juga berjanji untuk melindungi data yang mereka pegang bagi pihak kami dan untuk mengekalkannya selama tempoh seperti yang diarahkan oleh kami. Kategori pihak ketiga yang kami mungkin berkongsi maklumat peribadi adalah seperti berikut:
 • Rangkaian Iklan
 • Program Pemasaran Gabungan
 • Perkhidmatan Pengkomputeran Awan
 • Alat Komunikasi & Kerjasama
 • Perkhidmatan Analitis Data
 • Pembekal Perkhidmatan Penyimpanan Data
 • Alat Kewangan & Perakaunan
 • Pemproses Pembayaran
 • Alat Pemantauan Prestasi
 • Platform Penyasaran Semula
 • Alat Jualan & Pemasaran
 • Alat Pengujian
 • Rangkaian Sosial
 • Pembekal Perkhidmatan Pemenuhan Pesanan
 • Kejuruteraan Produk & Alat Reka Bentuk
 • Perkhidmatan Pendaftaran & Pengesahan Akaun Pengguna
 • Pembekal Perkhidmatan Pengehosan Laman Web
  Kami juga mungkin perlu berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:  
 • Pemindahan Perniagaan. Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami kepada syarikat lain.
 • Apabila kami menggunakan API Platform Peta Google. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan API Platform Peta Google tertentu (mis. API Peta Google, API Tempat). Untuk maklumat lanjut tentang Dasar Privasi Google, sila rujuk pautan ini. Kami memperoleh dan menyimpan pada
peranti anda (‘cache’) lokasi anda. Anda boleh membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di butiran hubungan yang diberikan di penghujung dokumen ini.  
 • Ahli Gabungan. Kami mungkin akan berkongsi maklumat anda dengan ahli gabungan kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk menghormati notis privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk kami dan mana-mana anak syarikat, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang kami kawal atau di bawah kawalan bersama dengan kami.
 • Rakan Kongsi Perniagaan. Kami mungkin akan berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk menawarkan produk, perkhidmatan atau promosi tertentu kepada anda.
 

ADAKAH KAMI MENGGUNAKAN COOKIES DAN PENGESAN TEKNOLOGI LAIN?

Secara Ringkasnya: Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpul dan menyimpan maklumat anda.   Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (seperti suar web dan piksel) untuk mengakses atau menyimpan maklumat. Maklumat khusus tentang cara kami menggunakan teknologi tersebut dan cara anda boleh menolak kuki tertentu dinyatakan dalam Notis Kuki kami.    

BAGAIMANAKAH KAMI MENGENDALIKAN LOGIN SOSIAL ANDA?

Secara Ringkasnya Jika anda memilih untuk mendaftar atau log masuk ke Perkhidmatan kami menggunakan akaun media sosial, kami mungkin mempunyai akses kepada maklumat tertentu tentang anda..   Perkhidmatan kami menawarkan anda keupayaan untuk mendaftar dan log masuk menggunakan butiran akaun media sosial pihak ketiga anda (seperti log masuk Facebook atau Twitter anda). Apabila anda memilih untuk melakukan ini, kami akan menerima maklumat profil tertentu tentang anda daripada pembekal media sosial anda. Maklumat profil yang kami terima mungkin berbeza bergantung pada penyedia media sosial yang berkenaan, tetapi selalunya akan menyertakan nama, alamat e-mel, senarai rakan dan gambar profil anda, serta maklumat lain yang anda pilih untuk didedahkan pada platform media sosial sedemikian.   Kami akan menggunakan maklumat yang kami terima hanya untuk tujuan yang diterangkan dalam notis privasi ini atau yang dinyatakan dengan jelas kepada anda pada Perkhidmatan yang berkaitan. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mengawal, dan tidak bertanggungjawab untuk, penggunaan lain maklumat peribadi anda oleh pembekal media sosial pihak ketiga anda. Kami mengesyorkan agar anda menyemak notis privasi mereka untuk memahami cara mereka mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda serta cara anda boleh menetapkan pilihan privasi anda pada tapak dan aplikasi mereka.    

BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?

Secara Ringkasnya: Kami menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam notis privasi ini melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang.   Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi ia diperlukan untuk tujuan yang ternyata dalam notis privasi ini, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang- undang (seperti cukai, perakaunan atau keperluan undang-undang lain). Tiada tujuan dalam notis ini memerlukan kami menyimpan maklumat peribadi anda lebih lama daripada tiga puluh enam (36) bulan selepas penamatan akaun pengguna.   Apabila kami tidak mempunyai keperluan perniagaan yang sah yang berterusan untuk memproses maklumat peribadi anda, kami akan sama ada memadam atau menamakan maklumat sedemikian, atau, jika ini tidak mungkin (contohnya, disebabkan maklumat peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandaran), maka kami akan menyimpan maklumat peribadi anda dengan selamat dan mengasingkannya daripada sebarang pemprosesan selanjutnya sehingga pemadaman boleh dilakukan.    

BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?

Secara Ringkasnya: Kami berhasrat untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistem langkah keselamatan organisasi dan teknikal.   Kami telah melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai dan munasabah yang direka untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat perlindungan dan usaha kami untuk melindungi maklumat anda, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin selamat 100%, maka kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau pihak ketiga lain yang tidak dibenarkan tidak akan dapat mengalahkan keselamatan kami dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, penghantaran maklumat peribadi ke dan dari Perkhidmatan kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda hanya perlu mengakses Perkhidmatan dalam persekitaran yang selamat.    

ADAKAH KITA MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA REMAJA?

Secara Ringkasnya: Kami tidak sengaja mengumpul data daripada atau memasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun.   Kami tidak secara sengaja meminta data daripada atau memasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang- kurangnya 18 tahun atau bahawa anda adalah ibu bapa atau penjaga kanak-kanak bawah umur tersebut dan bersetuju dengan penggunaan Perkhidmatan oleh tanggungan bawah umur tersebut. Jika kami mengetahui bahawa maklumat peribadi daripada pengguna berumur kurang daripada 18 tahun telah dikumpul, kami akan menyahaktifkan akaun dan mengambil langkah yang munasabah untuk memadamkan data tersebut dengan segera daripada rekod kami. Jika anda mengetahui tentang sebarang data yang mungkin kami kumpulkan daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami di business@zorion.com.  

APAKAH HAK PRIVASI ANDA?

  Secara Ringkasnya: Anda boleh menyemak, menukar atau menamatkan akaun anda pada bila-bila masa.   Menarik balik kebenaran anda: Jika kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda, yang mungkin dalam bentuk nyata dan/atau persetujuan tersirat bergantung pada undang- undang yang terpakai, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa.   Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa ini tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan sebelum pengeluarannya atau, apabila undang-undang yang terpakai membenarkan, ia akan menjejaskan pemprosesan maklumat peribadi anda yang dijalankan dengan bergantung pada alasan pemprosesan yang sah selain daripada persetujuan.   Menarik diri daripada komunikasi pemasaran dan promosi: Anda boleh berhenti melanggan daripada komunikasi pemasaran dan promosi kami pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan nyahlanggan dalam e-mel yang kami hantar, atau dengan menghubungi kami. Anda kemudiannya akan dialih keluar daripada senarai pemasaran. Walau bagaimanapun, kami mungkin masih berkomunikasi dengan anda — contohnya, untuk menghantar mesej berkaitan perkhidmatan kepada anda yang diperlukan untuk pentadbiran dan penggunaan akaun anda, untuk membalas permintaan perkhidmatan atau untuk tujuan bukan pemasaran yang lain.  

Maklumat Akaun

  Jika anda pada bila-bila masa ingin menyemak atau menukar maklumat dalam akaun anda atau menamatkan akaun anda, anda boleh:
 • Log masuk ke tetapan akaun anda dan kemas kini akaun pengguna anda.
Atas permintaan anda untuk menamatkan akaun anda, kami akan menyahaktifkan atau memadamkan akaun dan maklumat anda daripada pangkalan data aktif kami. Walau bagaimanapun, kami mungkin menyimpan beberapa maklumat dalam fail kami untuk mengelakkan penipuan, menyelesaikan masalah, membantu dengan sebarang penyiasatan, menguatkuasakan syarat undang-undang kami dan/atau mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan.   Kuki dan teknologi serupa: Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima kuki secara lalai. Jika anda mahu, anda biasanya boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas anda untuk mengalih keluar kuki dan menolak kuki. Jika anda memilih untuk mengalih keluar kuki atau menolak kuki, ini boleh menjejaskan ciri atau perkhidmatan tertentu Perkhidmatan kami.   Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang hak privasi anda, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di business@zorion.com.    

KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK

Kebanyakan penyemak imbas web dan beberapa sistem pengendalian mudah alih serta aplikasi mudah alih menyertakan ciri atau tetapan Jangan Jejaki (‘DNT’) yang anda boleh aktifkan untuk menandakan keutamaan privasi anda supaya tidak mempunyai data tentang aktiviti penyemakan imbas dalam talian anda dipantau dan dikumpulkan. Pada peringkat ini tiada piawaian teknologi seragam untuk mengecam dan melaksanakan isyarat DNT telah dimuktamadkan. Oleh itu, pada masa ini kami tidak bertindak balas kepada isyarat penyemak imbas DNT atau mana-mana mekanisme lain yang secara automatik menyampaikan pilihan anda untuk tidak dijejaki dalam talian. Jika standard untuk penjejakan dalam talian diterima pakai dan kami dikehendaki untuk mengikuti standard tersebut pada masa depan, kami akan memaklumkan anda tentang amalan tersebut dalam versi notis privasi ini yang disemak semula.  

ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?

  Secara Ringkasnya: Ya, kami akan mengemas kini notis ini mengikut keperluan untuk kekal mematuhi undang-undang yang berkaitan.   Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan ditunjukkan dengan tarikh ‘Kemas Kini’ yang dikemas kini dan versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia boleh diakses. Jika kami membuat perubahan penting pada notis privasi ini, kami mungkin memberitahu anda sama ada dengan menyiarkan notis perubahan tersebut secara jelas atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara langsung. Kami menggalakkan anda menyemak notis privasi ini dengan kerap untuk dimaklumkan tentang cara kami melindungi maklumat anda.  

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI TENTANG NOTIS INI?

  Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang notis ini, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di business@zorion.com atau melalui pos ke:   Zorion Technology Labuan Ltd Level 15 (A1), Menara Pejabat Utama, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia    

BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?

  Berdasarkan undang-undang yang terpakai di negara anda, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, menukar maklumat tersebut atau memadamkannya. Untuk meminta menyemak, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, sila serahkan e-mel ke business@zorion.com.          


Melabur pada masa hadapan lebih cepat daripada yang lain