American Express Co American Express Co


Ang American Express Co. ay isang pangungunahing tagapagbigay ng mga produkto ng charge at credit card pati na rin sa mga serbisyong may kaugnayan sa paglalakbay. Ang kumpanya ay nakabase sa Lungsod ng New York, New York, at may humigit-kumulang na 64,000 na mga empleyado. Layunin ng American Express na magbigay sa kanilang mga customer ng access sa mga produkto, kaalaman, at karanasan na nagpapabuti sa kanilang mga negosyo. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng apat na magkakaibang mga segment: U.S. Consumer Services (USCS), Commercial Services (CS), International Card Services (ICS), at Global Merchant and Network Services (GMNS).

Ang segment ng USCS ay nag-aalok ng mga serbisyong may kaugnayan sa paglalakbay at pamumuhay kasama na rin ang mga serbisyong pangbanko at pang-hindi-kard na pondo. Gayundin, ang segment ng CS ay nagbibigay ng mga solusyon sa pagbabayad at pamamahala ng mga gastusin pati na rin ang mga serbisyong pangbanko at pang-hindi-kard na pondo. Bukod pa riyan, ang segment ng CS ay naglalabas ng mga korporatibong kard at nag-aalok ng mga serbisyo sa mga piling global na kliyenteng korporasyon. Ang segment ng ICS naman ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga internasyonal na customer, kasama na ang mga serbisyong may kaugnayan sa paglalakbay at pamumuhay, at namamahala ng ilang mga internasyonal na mga joint venture at loyalty coalition business. Sa wakas, ang segment ng GMNS ay nagbibigay ng mga multi-channel na programa sa marketing, serbisyo, at data analytics.

Ang American Express Co. ay nagbibigay ng mga credit at charge card sa iba’t ibang uri ng mga customer, kasama na ang mga mamimili, maliit na negosyo, mid-sized na mga kumpanya, at mga korporasyon. Ang mga alok ng kumpanya ay dinisenyo upang tulungan ang mga customer na pamahalaan ang kanilang mga pinansya at makamit ang kanilang mga layunin sa negosyo. Ang mga mamumuhunan na interesado sa American Express Co. ay maaaring gustuhing bantayan ang presyo ng stock ng kumpanya, market cap, at iba pang mahalagang mga palatandaan ng pananalapi. Ayon sa premarket noong ika-8 ng Marso, 2023, ang presyo ng stock ng American Express Co. ay available online.