Ameriserv Financial Inc Ameriserv Financial Inc


Ang AmeriServ Financial, Inc. ay isang kumpanyang pagmamay-ari na nagbibigay ng mga produkto at serbisyong pinansyal para sa mga mamimili, mortgage, at komersyal na mga pangangailangan. May punong tanggapan ito sa Johnstown, Pennsylvania, at mayroon itong 329 na empleyado na may full-time na trabaho. Nag-aalok ang kumpanya ng iba’t ibang serbisyo tulad ng retail banking, pautang, deposito, at kaugnay na mga serbisyo sa pinansya.

Sa kasalukuyan, ang halaga ng mga stocks ng AmeriServ Financial, Inc. ay mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang sa pananaliksik sa kumpanya. Nagbibigay ang kumpanya ng mga serbisyong pang-retail banking tulad ng demand, savings, at time deposits, mga checking account, mga money market account, mga naka-segurong at hindi nakaseguradong pautang para sa mga mamimili, mga mortgage loan, mga deposito ng mga safety deposit box, mga holiday club account, at mga money order.

Ang mga serbisyong pangpautang ng AmeriServ Financial, Inc. ay nag-aalok ng mga serbisyo sa deposito at kaugnay na mga serbisyo sa mga pangkomersyo, pang-industriya, pang-pinansyal, at mga kliyente ng pamahalaan. Kasama dito ang mga komersyal na mortgage loan para sa mga ari-arian (CRE), maikling at medium-term na mga pautang, mga kasunduang revolving credit, mga linya ng kredito, pagsasalarawan at mga kinokolektang account na pautang, mga pautang para sa konstruksyon ng mga ari-arian, mga business savings account, mga sertipiko ng deposito, mga wire transfer, depositoryo sa gabi, at mga serbisyong lock box.

Mahalagang manatiling updated sa halaga ng mga stocks ng AmeriServ Financial, Inc. ngayon at sa mga pagbabago nito bago magbukas ang merkado upang magawa ang matalinong mga desisyon sa pag-iinvest. Gumagana ang kumpanya sa mga 18 automated bank teller machines (ATMs) upang magbigay ng mga kumportableng at madaling ma-access na serbisyo sa pagbabangko. Tandaan na mahalagang magpananaliksik sa mga produkto at serbisyo ng AmeriServ Financial, Inc. upang manatiling updated sa mga kaganapan sa industriya.