Antero Midstream Corp Antero Midstream Corp


Ang Antero Midstream Corp. ay isang kumpanyang midstream energy na may layuning lumago, na may-ari, nagpapatakbo, at nagpapalaki ng mga midstream energy asset upang magbigay serbisyo sa produksyon at kumpletong aktibidad ng Antero Resources. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Denver, Colorado at kasalukuyang may 586 na permanenteng empleyado. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2017-05-04. Ang mga asset ng kumpanya ay binubuo ng mga sistemapang pangongolekta at pasiglahan ng enerhiya, mga pasilidad para sa paghahandle at paghahalo ng tubig, at mga interest sa pagproseso. Ang mga seksyon ng kumpanya ay kasama ang Gathering at Processing, at Water Handling. Ang seksyon ng Gathering at Processing ay mayroong network ng mga linya ng pangongolekta at mga istasyon ng kompresor na nagkakolekta at namamahala ng produksyon mula sa mga poso sa West Virginia at Ohio. Ang seksyon ng Gathering at Processing ay kasama rin ang pagmamay-ari ng kita mula sa mga investment ng kumpanya sa Joint Venture at Stonewall. Ang seksyon ng Water Handling ng kumpanya ay kasama ang dalawang independiyenteng sistemang naghahatid ng malinis na tubig mula sa mga pinagmumulan, kasama na ang Ohio River, mga lokal na imbakan ng tubig, at ilang mga rehiyonal na daanan ng tubig. Ang seksyon ng Water Handling ay kasama rin ang pasilidad ng malinis na tubig.