Artesian Resources Corp Artesian Resources Corp


Ang Artesian Resources Corp. ay isang holding company na nakaka-engage sa pamamahala ng mga water resource. Ang kumpanya ay may higit sa 252 na mga kawani sa Newark Delaware, Delaware. Ito ay nag-aalok ng serbisyo tulad ng water, wastewater, at iba pang serbisyo sa Delaware, Maryland, at Pennsylvania. Ang kalakal ng kumpanya ay kumikilos sa pamamagitan primarilyo ng segment: ang Regulated Utility segment. Ang Regulated Utility segment ay naglalaman ng limang mga regulated utility subsidiaries na nagbibigay ng regulated na serbisyo ng tubig at wastewater sa Delmarva Peninsula. Ang regulated water utility services nito ay kasama ang pagtatrato, pamamahagi, at pagbebenta ng tubig para sa mga residential, commercial, industrial, governmental, municipal, at utility customers sa buong State of Delaware, Cecil County Maryland, at isang residential community sa Chester County, Pennsylvania. Ang regulated wastewater utility services nito ay kasama ang pagtrato at pagtatapon ng wastewater para sa mga customer sa Sussex County, Delaware.