Bank of the James Bank of the James


Ang Bank of the James Financial Group, Inc. ay isang kompanya ng paghahawak ng bangko na nakabase sa Lynchburg na nagbibigay ng pangkalahatang serbisyo sa pagbabangko sa mga retail at komersyal na kliyente. Naka-focus ang kompanya sa paglilingkod sa mga indibidwal, maliliit at gitnang mga negosyo, at mga propesyonal sa Central Virginia, at nag-aalok ng iba’t ibang serbisyo, kasama ang personal, pangnegosyo, at online na pagbabangko, mga pautang, at mga pag-aalaga.

Ang Bangko ay isang buong-may-ari na sangay ng Bank of the James Financial Group, Inc., na nagpahayag sa publiko noong Hulyo 14, 2000. Kasama sa mga serbisyo ng Bangko ang mga serbisyong mortgage brokerage, kompletong serbisyo sa pamumuhunan at seguro sa pamamagitan ng BOTJ Investment Services division at BOTJ Insurance, Inc. subsidiary, at mga pangongontrata ng mortgage loan sa pamamagitan ng Bank of the James Mortgage, isang sangay ng Bank of the James. Nagbibigay din ang kompanya ng mga serbisyong pangpayo sa pagmumuhunan sa pamamagitan ng buong-may-ari nitong sangay, ang Pettyjohn, Wood & White, Inc.

Sa mga tanggapan na matatagpuan sa Altavista, Amherst, Appomattox, Bedford, Blacksburg, Charlottesville, Forest, Harrisonburg, Lexington, Lynchburg, Madison Heights, Roanoke, Rustburg, at Wytheville, may malakas na presensya ang Bank of the James Financial Group, Inc. sa rehiyon ng Central Virginia. Ang pagkakabigay-diin nito sa paglilingkod sa lokal na komunidad ay maaaring magbigay ng mahalagang kaalaman para sa mga mamumuhunan na interesado sa presyo ng mga stock sa ngayon o sa mga trend bago magbukas ng merkado.

Tulad ng sa anumang oportunidad sa pamumuhunan, mahalaga na isagawa ang kumpletong pananaliksik at manatiling updated sa mga trend ng industriya. Ang pangako ng Bank of the James Financial Group, Inc. na iserbisyo ang mga pangangailangan ng mga indibidwal at negosyo sa Central Virginia at nag-aalok ng iba’t ibang serbisyo sa pagbabangko, pagmumuhunan, at seguro ay maaaring gumawa nito ng kumpanyang dapat isaalang-alang para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng pagbabahagi ng kanilang portfolio sa mga presyo ng mga stock sa ngayon o sa mga trend ng market cap sa loob ng industriya ng pagbabangko.