Banner Corp Banner Corp


Ang Banner Corp. ay isang kumpanyang panghawakan na nagbibigay ng mga serbisyo sa komersyal na bangko at mga produktong pinansyal. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Walla Walla, Washington at kasalukuyang mayroong 1,931 na mga kawani sa ganap na oras. Ang Bangko ay isang naka-karterang komersyal na bangko sa Estado ng Washington. Ang Bangko ay isang rehiyonal na bangko na nag-aalok ng iba’t ibang mga serbisyo sa komersyal na bangko at mga produktong pinansyal sa mga indibidwal, negosyo, at mga entidad ng pampublikong sektor sa mga pangunahing lugar ng merkado nito. Ang pangunahing negosyo ng Bangko ay ang tradisyunal na operasyon ng mga bangko, tulad ng pagtanggap ng mga deposito at pag-oorigina ng mga pautang sa mga lokasyon na nakapalibot sa mga tanggapan nito sa Washington, Oregon, California, at Idaho. Ang Bangko ay kasali rin sa mga pangalawang merkado ng mga pautang, binabagsakan ang mga operasyon sa mortgage banking, sa pamamagitan ng pag-oorigina at pagbebenta ng mga pautang para sa mga tahanang may isa hanggang apat na pamilya at mga residential na gusali. Ang mga aktibidad nito sa pautang ay kasama ang mga negosyo sa komersyo at mga pautang sa komersyal na real estate, mga pautang sa pagnenegosyo ng agrikultura, mga pautang sa konstruksyon at pagpapaunlad ng lupa, mga pautang para sa mga tahanang may isa hanggang apat na pamilya at mga residential na gusali, mga pautang mula sa American small business administration (SBA), at mga pautang sa mga mamimili.