Berkshire Hills Bancorp Inc Berkshire Hills Bancorp Inc


Ang Berkshire Hills Bancorp, Inc. ay nag-oopera bilang isang kompanya ng pag-aari ng bangko para sa Berkshire Bank at Berkshire Insurance Group, Inc. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Boston, Massachusetts at kasalukuyang may 1,310 na mga empleyadong full-time. Nag-IPO ang kumpanya noong 2000-06-28. Ang Bangko ay naghahatid ng serbisyong pangnegosyo at pangkonsumer na pagba-bangko, mortgage, pamamahala ng kayamanan, at mga serbisyong pang-invest. Ang loan portfolio ng Bangko ay binubuo ng commercial real estate loan, commercial and industrial loans (C&I), residential mortgages loan, at consumer loans. Nag-aalok ang Bangko ng iba’t ibang uri ng mga depositong account na may iba’t ibang interest rate at term. Ang depositong account ng Bangko ay binubuo ng demand deposits (hindi interes-bearing na checking), NOW (interes-bearing na checking), regular savings, money market savings, at time certificates of deposit. Ang Wealth Management Group nito ay nagbibigay ng konsultatibong pangangasiwa sa pamumuhunan, pamamahala ng tiwala, at pangwakas na pagpaplano sa mga indibidwal, negosyo, at institusyon. Nag-aalok din ang kumpanya ng mga interest rate swaps sa mga komersyal na kliyente ng pautang at sinusuportahan ang mga swaps na ito sa pamamagitan ng mga offsetting swaps. Naglilingkod ang kumpanya sa humigit-kumulang na 100 na mga full-service na financial centers sa New England at New York nito.