BioPlus Acquisition Corp BioPlus Acquisition Corp


Ang BioPlus Acquisition Corp. ay isang early stage blank check company na nakikipag-ugnayan sa pagsasagawa ng merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, o katulad na business combination sa isa o higit pang mga negosyo. Ang kumpanya ay may headquarters sa New York City, New York. Ang kompanya ay nag-IPO noong 2021-12-03. Ang kumpanya ay binuo para sa layuning magsagawa ng merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, o katulad na business combination sa isa o higit pang mga negosyo. Ang kumpanya ay hindi pa nagsasagawa ng anumang partikular na business combination target at hindi rin nagsimula ang anumang malalim na talakayan, direktang o hindi direktang, sa anumang business combination target. Layon ng kumpanya na mag-focus sa paghahanap ng mga kompanya sa industriya ng life sciences. Ang kumpanya ay hindi pa nagsisimula ng mga operasyon at hindi pa nagtatakang anumang kita.