Broadridge Financial Solutions Inc Broadridge Financial Solutions Inc


Ang Broadridge Financial Solutions, Inc. ay isang kumpanyang batay sa New York na nag-aalok ng mga solusyon sa komunikasyon ng mga mamumuhunan at teknolohiya sa iba’t ibang institusyon sa pananalapi, kasama na ang mga bangko, broker-dealer, mutual fund, at mga korporasyong nag-eemite. Ang kumpanya ay nagbibigay ng iba’t ibang solusyon sa pamamagitan ng dalawang bahagi nito, na tinatawag na Investor Communication Solutions (ICS) at Global Technology and Operations (GTO).

Sa ilalim ng bahagi ng ICS, nag-aalok ang Broadridge ng Regulatory Solutions, Data-Driven Fund Solutions, Corporate Issuer Solutions, at Customer Communications Solutions. Kasama sa mga solusyong ito ang pagproseso at pagpapamahagi ng mga proxy material sa mga mamumuhon sa equity securities at mutual fund, pati na rin ang kaugnay na serbisyo sa pagproseso ng boto. Sa kabilang dako, ang negosyong GTO ay nagbibigay ng mga solusyon na nag-aotomatisa ng iba’t ibang transaksyon tulad ng pananawagan sa equity, mutual fund, fixed income, pambihirang palitan, at exchange-traded na mga palitan. Saklaw ng mga solusyong ito ang buong siklo ng transaksyon, mula sa pagkuha at pagpapatupad ng order hanggang sa clearing at pagsasaayos, pamamahala sa mga panangga at securities, at mga serbisyong may kaugnayan sa pag-aari.

Bilang isang kumpanyang may pampublikong pag-aari, nag-IPO ang Broadridge noong March 22, 2007. Sa kasalukuyan, mayroon itong 14,300 mga empleyadong full-time at nag-aalok ng iba’t ibang solusyon na nagpapalakas ng teknolohiya sa mga kliyente nito. Para sa mga mamumuhunang nagnanais na ma-monitor ang presyo ng mga stock sa kasalukuyan, mahalaga na bantayan ang pagganap ng Broadridge sa premarket, sapagkat ito ay maaaring magbigay ng kaalaman hinggil sa posibleng paggalaw ng merkado.