Cadiz Inc Cadiz Inc


Ang Cadiz, Inc. ay isang kumpanya na nagtataguyod ng pagpapaunlad ng lupain at yamang-tubig, na nakikipag-ugnayan sa pagbili at pagpapaunlad ng lupa na may yamang-tubig para sa iba’t ibang mga gamit tulad ng suplay ng groundwater, imbakan ng groundwater, at agrikultura. Ang kumpanya ay may punong-tanggapan sa Los Angeles, California at kasalukuyang mayroong 9 na empleyadong regular. Ang kumpanya ay isang pribadong may-ari ng lupa at kontrolado ang mga suplay ng tubig, imbakan, at pasilidad ng pagpapasa ng tubig. Ang pangunahing negosyo ng Kumpanya ay ang pagbili at pagpapaunlad ng mga lupain at yamang-tubig. Ang kumpanya ay may ari ng mga tinatayang 45,000 ektaryang lupain na may yamang-tubig sa tatlong lugar ng Mojave Desert sa Southern California- ang Cadiz Valley (mga 35,000 ektarya), Danby Dry Lake (mga 2,000 ektarya), at ang Piute Valley (mga 9,000 ektarya) (Ari-arian ng Cadiz). Ang kumpanya ay pangunahing nakatuon sa pagpapaunlad ng Proyekto sa Pagkonserba, Pag-angkat at Pag-imbak ng Tubig sa Cadiz Valley (Proyekto sa Tubig) sa kanilang pag-aari sa Cadiz Valley. Sa Cadiz Property (Cadiz Ranch), sila ay nakikipag-ugnayan sa pagiging aktibo ng agrikultura sa pamamagitan ng mga kasunduan sa pag-upa, na may mga kasosyo na nagtatanim ng mga prutas, gulay, at butil na pananim.