Credit Acceptance Corp Credit Acceptance Corp


Ang Credit Acceptance Corporation ay nakikiisa sa pag-aalok ng mga programa sa pagsasalarawan na nagpapahintulot sa mga dealer ng mga sasakyan na magbenta ng mga sasakyan sa mga mamimili. Ang mga programa sa pagsasalarawan ng Kumpanya ay inaalok sa pamamagitan ng mga pambansang network ng mga dealer ng mga sasakyan. Nag-aalok ang Kumpanya ng dalawang programa: ang Programa ng Portfolio at ang Programa ng Pagbili. Sa ilalim ng Programa ng Portfolio, inuutang ng Kumpanya ang pera sa mga dealer, na tinatawag na dealer loan, bilang pagsukli sa karapatan na magserbisyo sa mga pagkakautang ng mga mamimili. Sa ilalim ng Programa ng Pagbili, binibili ng Kumpanya ang mga pagkakautang ng mga mamimili mula sa mga dealer, na tinatawag na purchased loan, at itinatago ang lahat ng halaga na nakokolekta mula sa mga mamimili. Ang target market nito ay binubuo ng mga humigit-kumulang na 60,000 na independiyenteng at franchise na dealer ng mga sasakyan sa Estados Unidos. May mga market area manager ang Kumpanya na matatagpuan sa buong Estados Unidos na nagmemerkado ng mga programa nito sa mga dealer, nagaenroll ng mga bagong dealer, at sumusuporta sa aktibong mga dealer.