CTI Biopharma Corp CTI Biopharma Corp


Ang CTI BioPharma Corp. ay isang kumpanya sa biopharmaceutical na nakatuon sa pag-develop, pag-akuisisyon, at pag-komersyalisasyon ng mga bago at targetadong therapy para sa mga sakit na nauugnay sa dugo. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Seattle, Washington at kasalukuyang may 128 na empleyado. Ang kumpanya ay naka-fokus sa pag-komersyalisasyon ng PIXUVRI sa mga piling bansa sa European Union, para sa mga pasyenteng may multiply relapsed o refractory aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL). Ang kumpanya ay nag-evaluate rin ng pacritinib bilang isang therapy para sa mga adultong pasyente na may myelofibrosis. Ang kanilang produktong kandidato sa mas maagang yugto, ang tosedostat, ay isang oral at araw-araw na aminopeptidase inhibitor na nagpakita ng pagresponde sa mga pasyente na may acute myeloid leukemia (AML). Ang kumpanya rin ay nag-evaluate ng kanilang produktong panghinaharangan, ang paclitaxel poliglumex (Opaxio), na target ang mga solid tumor. Ang kumpanya ay nag-evaluate ng Opaxio sa pamamagitan ng cooperative group sponsored trials at investigator-sponsored trials (ISTs), tulad ng kasalukuyang maintenance therapy trial sa mga pasyenteng may ovarian cancer.