Cytokinetics Inc Cytokinetics Inc


Ang Cytokinetics Inc. ay isang kompanya sa huling yugto ng biopharmaceutical. Ang kompanya ay nakatuon sa pagtuklas, pagpapaunlad, at pagpapakomersyal ng mga aktibador ng kalamnan at mga inhibitor ng kalamnan bilang potensyal na panggamot sa mga malubhang karamdaman. Ito ay nagde-develop ng mga kandidato para sa mga gamot na maliliit na molekula na espesyal na ginawa upang makaapekto sa pag-andar at pagpipigil ng kalamnan. Ang mga klinikal na yugto ng kandidato ng gamot ng kompanya ay ang mga sumusunod: omecamtiv mecarbil, isang aktibador ng cardiac myosin para sa panggamot sa puso na may pagsabog ng pag-ihi (HFrEF); CK-136, isang aktibador ng cardiac troponin para sa panggamot sa puso at iba pang mga sakit; reldesemtiv, isang mabilis na aktibador ng skeletal muscle troponin (FSTA) para sa panggamot sa mga taong may malubhang karamdaman at mga kondisyon na kaugnay ng kahinaan ng kalamnan; aficamten, isang inhibitor ng cardiac myosin na dinisenyo upang bawasan ang hypercontractility na nauugnay sa hypertrophic cardiomyopathy (HCM); at CK-136, isang bago at mahalagang maliit na molekula aktibador ng cardiac troponin.