DENTSPLY SIRONA Inc DENTSPLY SIRONA Inc


Ang Dentsply Sirona, Inc. ay nakikipag-ugnayan sa disenyo, pagmamanupaktura, pagbebenta, at pamamahagi ng mga propesyonal na produkto at teknolohiya sa dental. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa York, Pennsylvania at kasalukuyan nitong may 15,000 permanenteng manggagawa. Ang kumpanya ay nagde-develop, nagmamanupaktura, at nagmamarket ng mga solusyon tulad ng dental equipment at mga dental at healthcare consumable products. Ang mga segment ng kumpanya ay kinabibilangan ng Technologies & Equipment (T&E) at Consumables. Ang segment ng Technologies & Equipment ay nakikilahok sa pag-eepekto, pagmamanupaktura, at pagbebenta ng mga dental technology at equipment products ng kumpanya at mga healthcare products. Kasama sa mga produkto ng segment ng T&E ang dental implants, computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) systems, orthodontic aligners, imaging systems, treatment centers, mga instrumento, at medical devices. Ang segment ng Consumables ay nakikilahok sa pag-eepekto, pagmamanupaktura, at pagbebenta ng mga consumable products ng kumpanya, kasama ang iba’t ibang mga preventive, restorative, endodontic, at dental laboratory products. Ang kumpanya ay nagmamanupaktura at nagbebenta rin ng mga healthcare consumable products para sa mga urological applications.