Dynex Capital Inc Dynex Capital Inc


Ang Dynex Capital, Inc. ay isang internally managed mortgage real estate investment trust na nag-iinvest sa pabahay at komersyal na mortgage-backed securities sa pamamagitan ng paggamit ng leverage. Ang kumpanya ay nakabase sa Glen Allen, Virginia at kasalukuyang may 19 regular na empleyado. Ang layunin ng Kumpanya ay magbigay ng nakakaakit na risk-adjusted na mga kinita sa kanilang mga shareholder sa mahabang terminong nauukol sa isang lirang, mataas na kalidad na fixed income portfolio na may pokus sa pagpapanatiling ng kapital. Ang kumpanya ay naghahangad na magbigay ng mga kinita sa kanilang mga shareholder sa pamamagitan ng regular na mga dividendong pambayad at sa pamamagitan ng pagtaas ng halaga ng kanilang mga investment. Bukod sa pag-invest ng kumpanya sa Agency MBS, kasama na ang mga residential MBS (RMBS), commercial MBS (CMBS) at CMBS interest-only (CMBS IO) securities. Mayroon ding mga investment ang kumpanya sa non-Agency MBS, na pangunahin na binubuo ng CMBS IO.