Easterly Government Properties Inc Easterly Government Properties Inc


Ang Easterly Government Properties, Inc. ay isang real estate investment trust. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Washington, Washington D.C. at kasalukuyang mayroong 54 na kawani sa buong oras. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2015-02-06. Ang kumpanya ay nakatuon primarily sa pagbili, pag-develop, at pamamahala ng mga Class A commercial properties na nirerentahan ng mga ahensya ng pamahalaan ng Estados Unidos na naglilingkod sa mga essential functions. Ang kumpanya ay nagre-renta ng mga properties nito sa mga ahensya na ito either direkta o sa pamamagitan ng United States General Services Administration. Ang operasyon ng Kumpanya ay pinamamahalaan primarily sa pamamagitan ng Easterly Government Properties, LP, at ng mga anak na kumpanya ng Operating Partnership. Ang kumpanya ay may-ari ng 78 na operating properties at walong operating properties sa pamamagitan ng isang joint venture sa Estados Unidos na sumasaklaw sa halos 8.7 milyong square feet na umuupa (8.2 milyon pro rata). Ang mga property nito ay kasama ang VA – Loma Linda, JSC-Suffolk, IRS-Fresno, FBI-Tampa, TREAS-Parkersburg, VA – South Bend, FBI-Pittsburgh, FBI-New Orleans, FBI-Birmingham, USFS II-Albuquerque, at ICE- Albuquerque.