Eaton Vance California Municipal Bond Fund Eaton Vance California Municipal Bond Fund


Ang Eaton Vance California Municipal Bond Fund ay isang kompanyang naka-base sa Estados Unidos na nag-oopera sa industriya. Ang kompanya ay may punong tanggapan sa Boston, Massachusetts. Ang kompanya ay nag-IPO noong 2002-08-28. Ang Eaton Vance California Municipal Bond Fund ay isang hindi magkaiba, saradong kumpanyang namamahala ng mga pamumuhunan. Ang layunin ng Fund ay magbigay ng kasalukuyang kita na hindi sakop ng buwis sa renta ng pederal, kasama na ang minimum na alternatibong buwis (AMT) at buwis sa personal na kita ng California. Ang mga Pondo ay maaaring mamuhunan sa mga bond na may natitirang interes, na tinatawag din na mga inverse floating rate securities, kung saan maaari itong magbenta ng isang bond na may mababagong rate o fixed rate para sa cash sa isang Special-Purpose Vehicle (SPV), habang sa parehong oras, bumibili ng natitirang interes sa mga ari-arian at cash flows ng SPV. Ang Fund ay namumuhunan sa mga utang na papeles na inilabas ng mga munisipalidad sa California. Ang mga investment portfolio ng Fund ay kasama ang iba’t ibang sektor, tulad ng pabahay, edukasyon, elektrisidad, nakakulong/pre-refunded, pangkalahatang obligasyon, pangulong pangkabuhayan/nag-aalaga ng buhay, ospital, pabahay, may seguro na kumpanya ng elektrisidad, may seguro na pangkalahatang obligasyon, may seguro na transportasyon, at tubig at kubeta. Ang Eaton Vance Management ang tagapayo ng pamumuhunan para sa Fund.