eHealth Inc eHealth Inc


Ang eHealth, Inc. ay naglilingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyong pang-asurance sa kalusugan sa pamamagitan ng internet para sa mga indibidwal, pamilya, at maliit na negosyo. Ang kumpanya ay nakabase sa Santa Clara, California at kasalukuyang may 1,515 kawani sa full-time. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2006-10-13. Ang kumpanya ay may dalawang seksyon: Medicare at Individual, Family and Small Business. Ang seksyon na Medicare ay binubuo ng higit sa lahat ng mga benta nito ng mga planong pang-asurance sa kalusugan na may kaugnayan sa Medicare, kasama ang Medicare advantage, Medicare supplement at Medicare part d mga plano sa mga gamot, at mga produkto na ibinenta sa mga Medicare-eligible na kustomer. Ang kanilang Medicare ecommerce platform ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng kanilang mga website na www.eHealthMedicare.com, www.PlanPrescriber.com at www.GoMedigap.com, at teleponikong kakayahan para sa pag-eenroll. Ang seksyon na Individual, Family and Small Business ay binubuo ng higit sa lahat ng mga benta nito ng mga plano sa pang-asurance sa kalusugan para sa mga indibidwal at pamilya at mga maliit na negosyo, at mga produkto na ibinenta sa mga hindi eligible sa Medicare na mga kustomer. Nagmemerkado rin ang kumpanya ng iba’t ibang mga produkto na may kaugnayan.