EMCOR Group Inc EMCOR Group Inc


Ang EMCOR Group, Inc. ay sangkot sa pagbibigay ng serbisyo sa mga konstruksyon ng kuryente at mekanikal, at mga pasilidad. Ang kumpanya ay nasa Norwalk, Connecticut at kasalukuyang mayroong 35,500 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2000-11-16. Ang mga segmento ng kumpanya ay kinabibilangan ng mga serbisyo sa elektikal na konstruksyon at mga pasilidad sa Estados Unidos, mga serbisyo sa mekanikal na konstruksyon at mga pasilidad sa Estados Unidos, mga serbisyo sa mga gusali sa Estados Unidos, mga serbisyo sa industriya sa Estados Unidos, at mga serbisyo sa mga gusali sa United Kingdom. Ang mga serbisyong elektro-mekanikal na konstruksyon nito ay pangunahing nakatuon sa disenyo, integrasyon, instalasyon, sinimulan, operasyon at pagmomaintina, at pagbibigay ng serbisyo kaugnay ng mga sistema para sa paglilipat, pamamahagi at paglikha ng koryente, at iba pa. Kasama rin sa mga serbisyo ng kumpanya ang mga mobile na serbisyo sa pangangalaga at pagmomaintina ng mga mekanikal, elektikal, tuyong tubo, pagsunog ng kaligtasan, mga sistema ng pag-automatika ng mga gusali, at iba pa. Kasama rin sa mga serbisyo nito ang mga serbisyo sa mga industriya tulad ng pagsasaayos ng refinery at pagpaplano ng engineering, mga espesyal na serbisyo sa pagsusukat, at iba pa.