eXp World Holdings Inc eXp World Holdings Inc


Ang eXp World Holdings, Inc. ay nag-ooperate bilang isang kumpanya ng real estate brokerage na nakabase sa ulap. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Bellingham, Washington at kasalukuyang may 2,016 na regular na manggagawa. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2011-01-14. Ang firm ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng iba’t ibang portpolyo ng mga negosyo na batay sa serbisyo gamit ang kanilang teknolohiya. Ang firm ay nag-ooperate sa pamamagitan ng apat na segment: North American Realty, International Realty, Virbela, at iba pang kaugnay na serbisyo. Ang North American Realty segment nito ay kasama ang mga operasyon ng real estate brokerage sa Estados Unidos at Canada, pati na rin ang mga serbisyong tulad ng lead-generation at iba pang suportang serbisyo sa real estate na ibinibigay sa North America. Ang International Realty segment nito ay kasama ang mga operasyon ng real estate brokerage sa ibang internasyonal na mga lokasyon. Ang Virbela segment nito ay kasama ang teknilohiyang Virbela enterprise metaverse at ang mga serbisyong suporta na inaalok ng eXp World Technologies, LLC (eXp World Technologies). Ang Other Affiliated Services segment nito ay kasama ang SUCCESS Magazine at iba pang mas maliit na mga negosyo.