Extra Space Storage Inc Extra Space Storage Inc


Ang Extra Space Storage Inc. ay isang self-administered at self-managed na real estate investment trust (REIT) na nagspecialisa sa pagmamay-ari, provisyon, pamamahala, pagbili, pag-unlad, at pagpapabago ng mga ari-ariang self-storage, o mga tindahan. Ang negosyo ng kumpanya ay isinasagawa sa pamamagitan ng operating partnership nitong Extra Space Storage LP (ang Operating Partnership). Ang mga aktibidad nito ay nahahati sa dalawang segment: operasyon ng self-storage at tenant reinsurance. Ang unang segment ay sumasaklaw sa operasyon ng pagrerenta ng mga sariling pag-aari ng tindahan, habang ang ikalawa ay nauugnay sa reassurance ng mga panganib kaugnay ng pagkawala ng mga kalakal na nakaimbak ng mga tenant sa mga tindahan nito. Ang kumpanya ay nag-iinvest sa mga tindahan sa pamamagitan ng pagbili ng mga sariling pag-aari ng tindahan o equity interests sa mga real estate entities. Sa diretso at di-direktang equity interests sa mahigit na 1,313 na tindahan at pamamahala ng 864 na tindahan para sa mga pangatlong partido, ang Extra Space Storage Inc. ay nakatatag ng malakas na pagsipot sa merkado ng self-storage. Manatili na updated sa pinakabagong halaga ng mga stocks ngayon sa pamamagitan ng pagtingin sa mga premarket update.