Farmers National Banc Corp Farmers National Banc Corp


Ang Farmers National Banc Corp. ay isang bangko at kumpanyang pang-pinansya, na nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo sa pananalapi at pangbanko. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Canfield, Ohio at kasalukuyang mayroong 546 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nagbibigay ng kumpletong serbisyo sa pangbanko sa pamamagitan ng kanyang nasyonal na subsidiary, ang Farmers National Bank of Canfield (Bangko). Ang segmento ng kumpanya ay kinabibilangan ng Bank segment at Trust segment. Ang kumpanya ay nagbibigay ng serbisyo sa pamamahala ng trust at pagkonsulta para sa pagreretiro sa pamamagitan ng subsidiary nito, ang Farmers Trust Company (Trust), at serbisyo sa segurong pangkapaligiran sa pamamagitan ng subsidiary ng Bangko, ang Farmers National Insurance, LLC. Ang Farmers National Captive, Inc. (Captive) ay isang buong pag-aaring subsidiary ng kumpanya na nagbibigay ng pampinansyang proteksyon sa ari-arian at casualty insurance sa kumpanya at sa mga subsidiary nito. Ang mga buong pag-aaring subsidiary ng kumpanya ay binubuo ng Bank, isang full-service na nasyonal na bangko na nag-aalok ng serbisyo sa pangkalakal at pampamilihan sa 65 na lokasyon sa buong Ohio at Pennsylvania; Trust, na may limang tanggapan ng trust at nag-aalok ng serbisyo sa mga parehong pamilihan sa heograpikal; at ang Farmers National Insurance, LLC.