Fastenal Co Fastenal Co


Ang Fastenal Company ay nakikiisa sa pagbibigay-benta ng mga produktong pang-industriya at pang-konstruksyon sa pambahay-bahay na pamamaraan. Ang kumpanya ay namimigay ng mga produktong panulak, bolts, nuts, screws, studs, at kasamang mga washers, pati na rin ang mga iba’t-ibang kagamitan at hardware. Ang mga customer nito ay nasa manufacturing at non-residential construction markets. Ang manufacturing market ay kasama ang mga produkto para sa orihinal na kagamitan sa paggawa (OEM), kung saan ang mga produkto nito ay ginagamit sa mga final na produkto ng mga customer, at manufacturing, repair, at operations (MRO), kung saan ang mga produkto nito ay ginagamit upang suportahan ang mga pasilidad at patuloy na operasyon ng mga customer. Ang non-residential construction market ay kasama ang mga general, electrical, plumbing, sheet metal, at road contractors. Ang iba pang mga gumagamit ng mga produkto nito ay ang mga magsasaka, truckers, railroads, mga kumpanya sa pag-explore ng langis, mga kumpanya sa paggawa at pagpapalakas ng langis, mga kumpanya sa pagmimina, pang-ederal, pang-estado, at lokal na mga ahensiya ng pamahalaan, mga paaralan, at ilang mga retail trades.