First Commonwealth Financial Corp First Commonwealth Financial Corp


Unang Commonwealth Financial Corp. ay isang kumpanyang pangpinansyal na nag-aalok ng iba’t ibang serbisyo sa pagbabangko para sa mga konsyumer at negosyo sa pamamagitan ng kanyang bangko na anak, ang First Commonwealth Bank (FCB). Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Indiana, Pennsylvania at kasalukuyang mayroong 1,403 na regular na empleyado. Ang kumpanya ay nagbibigay ng iba’t ibang serbisyo sa pagbabangko para sa mga konsyumer at negosyo sa pamamagitan ng kanyang bangko na anak, ang First Commonwealth Bank (FCB). Ang kumpanya rin ay nag-aalok ng mga serbisyong pangkapanahunan at pamamahala ng yaman at nag-aalok ng mga produkto ng seguro sa pamamagitan ng FCB at ng iba pang kumpanyang pang-operasyon nito. Ang First Commonwealth Bank (ang Bangko) ay isang bangko at kompanya sa pagtititiwala sa Pennsylvania. Ang kanilang portfolio ng mga pautang ay kasama ang mga komersyal, pinansyal, pang-agrikultura, at iba pang mga pautang, mga pautang sa komersyal na ari-arian, mga pautang sa pagpapagawa ng ari-arian, mga pautang sa pabahay, at mga pautang sa mga indibidwal. Ang kanilang mga serbisyong pangkonsyumer ay kasama ang Internet, mobile at telepono banking, isang network ng automated teller machine, personal na mga checking account, mga checking account na kumikita ng interes, mga savings account, mga health savings account, mga insured money market account, mga debit card, mga investment certificate, mga fixed at variable rate certificate of deposit, mga pautang sa mortgage, at mga pasilidad para sa ligtas na deposito.