First Financial Corp First Financial Corp


Ang First Financial Corp. ay isang kompanyang panghawak ng bangko, na nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal. Ang kompanya ay may punong tanggapan sa Terre Haute, Indiana at kasalukuyang may 900 na empleyadong full-time. Nag-aalok ang kumpanya ng iba’t-ibang mga serbisyong pinansyal, kasama ang pangkalakal, mortgage at konsumer na pautang, pagpapautang ng leases, serbisyong pang-trust account, serbisyong depositor at serbisyong seguro, sa pamamagitan ng dalawang anak na kumpanya nito, kasama ang First Financial Bank, N.A. (ang Bangko), at FFB Risk Management Co., Inc. Ang Bangko ay may dalawang anak na kumpanyang pamumuhunan, ang Portfolio Management Specialists A (Specialists A) at Portfolio Management Specialists B (Specialists B), na nagmamay-ari at pinamamahalaan ang tiyak na mga ari-arian upang pangasiwaan ang iba’t-ibang mga saluhan ng kita at magbigay ng mga pagkakataon para sa paglikha ng kapital kapag kinakailangan. Ang loan portfolio ng Bangko ay kasama ang mga pautang sa pangkalakalan, pautang para sa tahanan, at pautang para sa mga konsyumer. Ang mga deposito nito ay kasama ang mga non-interest-bearing demand deposit, interest-bearing demand deposit, savings deposit, time deposit at iba pang time deposit. Ang portfolio ng mga konsyumer ay pangunahin na binubuo ng mga home equity loan at line, mga pinagkakatiwalaang pautang at mga walang katiyakang pautang.