First Internet Bancorp First Internet Bancorp


Ang First Internet Bancorp ay isang kompanya na batay sa Fishers, Indiana, na nag-aalok ng iba’t ibang online na produkto at serbisyo sa pangkalakalan at pambahaybang pagba-banko. Mayroon ang kompanya ng 319 na mga empleyado na nakatalaga sa buong oras at nagdaan sa pagiging pampubliko noong 2013-02-02.

Ang bangko ay isinasagawa ang mga operasyon nito sa deposito para sa mga mamimili at maliliit na negosyo sa pamamagitan ng mga digital na channel, nasyunal na sukat, na walang tradisyonal na tindahan. Nag-aalok ang First Internet Bancorp ng iba’t ibang produkto at serbisyo sa pangkalakalan, maliliit na negosyo, mamimili, at pampulikang pagba-banko, kabilang ang pampangkalakal at pang-industriya (C&I) na pagba-banko, konstruksyon at pampangalakal na tunay na ari-arian, paningil sa pag-upa ng solong nangungupahang pag-aari, pampublikong pananalapi, pananalapi sa pangkalusugan, pautang sa maliliit na negosyo, pananalapi sa franchise, at pangangalaga sa deposito at pamamahala ng yaman.

Ang mga produkto sa pautang ng konsyumer ng First Internet Bancorp ay karamihan ay pinagsimulan sa buong bansa sa pamamagitan ng mga ugnayan sa mga dealership at mga kasosyo sa pautang. Samantala, ang mga serbisyo at produkto nito sa pangkabuhayan na pagba-banko ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang modelong relationship banking, na nagbibigay sa mga customer ng mga solusyon na naayon sa kanilang indibidwal na pangangailangan.

Bilang pangunahing online banko, ang pagsusuri sa halaga ng stocks ng First Internet Bancorp at ang market cap nito ay maaaring magbigay ng kaalaman sa potensyal na pagsulong at tagumpay ng kompanyang ito sa industriya ng pagba-banko. Para sa mga naghahanap ng mga serbisyong online banking, ang pagsasaliksik sa First Internet Bancorp at sa mga produkto at serbisyo nito ay maaaring kapaki-pakinabang upang makahanap ng isang mapagkakatiwalaang at kumbinyenteng online banking solusyon.