First Republic Bank First Republic Bank


Ang First Republic Bank ay nagsisilbi sa pagbibigay ng pribadong bangko, negosyong bangko, pautang sa real estate, at pamamahala ng yaman, kasama ang mga serbisyo sa pagtitiwala at pag-iingat. Ang kumpanya ay nakabase sa San Francisco, California at kasalukuyang may 7,213 na kawani sa buong oras. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2010-12-03. Ang bangko ay espesyalista sa pagbibigay ng mga serbisyo, kabilang ang pribadong bangko, pribadong negosyong bangko, pautang sa real estate, at serbisyong pamamahala ng yaman, kasama ang mga serbisyo sa pagtitiwala at pag-iingat, sa mga kliyente sa napiling metropolitanong lugar sa Estados Unidos. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang bahagi: Commercial Banking at Wealth Management. Ang pangunahing mga gawain sa negosyo ng Commercial Banking segment ay ang pagkokolekta ng deposito, pagsasimula at pagseserbisyo ng mga pautang, at pamumuhunan sa mga pananalapi ng pamumuhunan. Ang pangunahing mga gawain sa negosyo ng Wealth Management segment ay kasama ang mga aktibidad ng pagpapamahala ng pamumuhunan ng First Republic Investment Management, Inc. (FRIM), na namamahala ng mga pamumuhunan para sa mga indibidwal at institusyon; mga aktibidad ng money market mutual fund sa pamamagitan ng mga tagatustos mula sa ikatlong partido at ang mga aktibidad ng brokerage ng First Republic Securities Company, LLC (FRSC) at ang mga aktibidad nito sa palitan ng salapi sa pangalan ng mga kliyente.