First Solar Inc First Solar Inc


Ang First Solar, Inc. ay isang kompanya ng solar na teknolohiya at pandaigdigang tagapagbigay ng mga selulang de photovoltaic (PV) na solusyon para sa energiyang solar. Ang Kumpanya ay nagmamanupaktura at nagbebenta ng mga PV solar module gamit ang teknolohiyang semiconductor, na nagbibigay ng alternatibong balangkas sa mga karaniwang kristal na silikon ng PV solar module. Ang Kumpanya ay may dalawang segment: Modules Business at Other. Ang segment ng Modules Business nito ay nakalahok sa pagdidisenyo, pagmamanupaktura, at pagbebenta ng mga CdTe solar module, na nagpapalit ng sikat ng araw sa kuryente. Ang mga third-party customer ng segment ng modules business ay mga tagapag-develop at tagapagpatakbo ng mga sistema ng PV solar power. Ang mga produkto ng Kumpanya ay kasama ang Series 7 Module at Series 6 Module. Ang Kumpanya ay may mga lokasyon ng pagmamanupaktura sa Malaysia, Estados Unidos, at Vietnam. Ito ay may mga opisina sa Houston, San Francisco, Mexico, Brazil, Brussels, Frankfurt, Frankfurt (Oder), Singapore, Tokyo, at New Delhi.