Firstcash Holdings Inc Firstcash Holdings Inc


Ang FirstCash Holdings, Inc. ay isang pandaigdigang operator ng mga tindahan ng palaisdaan at tagapagbigay ng mga solusyon sa pagbabayad sa punto ng benta na may teknolohiya, parehong nakatuon sa paglilingkod sa mga mamimili na limitado sa salapi at credit. Ang Kumpanya, sa pamamagitan ng kinatatayuan nitong sang-ari, AFF, nagbibigay din ng mga solusyon sa pag-upa-para-umangkat at pagbabayad sa pagitan ng mga kalakal at serbisyong pampamilihan para sa mga kalakal sa pamamagitan ng isang pambansang network ng mga partner na may halos 8,600 aktibong lokasyon ng tindahan. Ang mahigit na 2,800 na tindahan ng palaisdaan nito ay nagbubuo at nagbebenta ng iba’t ibang uri ng alahas, elektronika, kasangkapan, aparato, mga kagamitan pampalaro, mga instrumentong pangmusika, at iba pang mga kalakal, at nagpahihiram ng maliit na pautang sa mga mamimili na nakasanla sa mga personal na ari-arian. Ang teknolohiya ng AFF ay nagbibigay ng mga karanasan sa pag-upa at pagsasagawa ng pagsingil sa mga partner na may tindahan sa loob ng tindahan, online, sa cart, at sa mga mobile device.  • Mga empleyado 17000
  • HQ ng kumpanya Fort Worth
  • Website https://ir.firstcash.com/
  • Common Stock
  • 5.2B
  • 5.14
  • 1.38
  • 2024-05-31
  • 0.324