Focus Financial Partners Inc Focus Financial Partners Inc


Ang Focus Financial Partners, Inc. ay isang holding company na nagbibigay ng mga serbisyong pangkabuhayan. Ang kumpanya ay may punong opisina sa New York City, New York at kasalukuyang may 5,000 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nagsimula sa stock market noong 2018-07-26. Ang kumpanya ay nagbibigay ng mga serbisyong pangkabuhayan, kasama ang payo sa pamumuhunan, pinansiyal at pagpaplano ng buwis, konsultasyon, paghahanda ng buwis na remittance, mga serbisyo ng opisina sa pamilya, at iba pang serbisyo. Ang kumpanya ay nagbibigay din ng mga serbisyong pang-impormasyon at administrasyon. Ang mga kumpanya nitong partner ay nag-aalok ng mga serbisyo pangkabuhayan sa mga napakayamang indibidwal, pamilya, at negosyo sa ilalim ng isang recurring, fee-based na modelo. Ang mga kumpanya nitong partner ay nag-aalok ng mga serbisyo sa iba’t ibang uri ng pamumuhunan, mga klase ng ari-arian, at mga kliyente. Ang kumpanya ay sumusuporta sa mga kumpanya nitong partner sa pamamagitan ng pagbibigay ng value-added na mga serbisyo, kasama ang suporta sa pangangalakal at pagpapaunlad ng negosyo; suporta sa mga kaugnayang tao, kasama ang pagtuturo at pagpapaunlad ng mga tagapayo at pagbalangkas ng mga modelo ng kompensasyon at insentibo, pati na rin ang payo sa pagsasaayos ng pamumulitika ng posisyon.