Forward Air Corp Forward Air Corp


Ang Forward Air Corporation ay isang kompanyang nagbibigay ng serbisyo sa pagpapadala at logistics na mayroong kaunting asset. Nagbibigay ang Kompanya ng serbisyo sa pagpapadala na mas mababa sa full truckload (LTL), final mile, truckload at intermodal drayage sa buong Estados Unidos at sa Canada. Nag-aalok ang Kompanya ng premium na mga serbisyo na nangangailangan ng eksaktong pagpapatupad, tulad ng pagpapa-bilis ng pagpapadala, paghahatid sa dikit na time window at espesyal na pag-handle. Ang segment ng Ekspiditadong Freight ng Kompanya ay nagpapatakbo ng isang national network na nagbibigay ng mga serbisyong LTL sa mga rehiyon, inter-rehiyon at pambansang pagpapadala. Nag-aalok ang segment ng Ekspiditadong Freight ng serbisyo sa mga lokal na pick-up at delivery at iba pang serbisyo, kasama na ang final mile, full truckload, shipment consolidation at deconsolidation, warehousing, customs brokerage at iba pang serbisyong pag-handle. Ang segment ng Intermodal nito ay nagbibigay ng mga serbisyong high value intermodal container drayage mula at patungo sa seaports at railheads. Nag-aalok din ang segment ng Intermodal ng mga serbisyo sa contract at container freight station (CFS) warehouse at handling.