Franklin Electric Co Inc Franklin Electric Co Inc


Ang Franklin Electric Co., Inc. ay nagdi-design, nagmamanupaktura, at nagdistribusyon ng mga sistema ng pagpapapatak ng tubig at fuel, na binubuo ng pangunahing mga ilulubog na motor, mga pumpa, mga kontrol na elektroniko, mga sistema ng paggamot ng tubig, at kaukulang mga parte at kagamitan. Ang mga segemento ng kumpanya ay kinabibilangan ng Water Systems, Fueling Systems, at Distribution segments. Ang Water Systems segment nito ay nakatuon sa paggawa at pagmemerkado ng mga sistema ng pagpapapatak ng tubig at nag-aalok ng mga motor, mga pumpa, mga drive, mga kontrol na elektroniko at mga device na pang-monitor. Ito rin ay nagdi-design, nagmamanupaktura at nagbebenta ng mga motor, mga pumpa, mga drive, mga kontrol na elektroniko, mga device na pang-monitor, at kaukulang mga parte at kagamitan para sa paggamit sa groundwater, paglilipat ng tubig, at wastewater. Ang Fueling Systems segment nito ay nakatuon sa paggawa at pagmemerkado ng mga sistema ng pagpapapatak ng fuel, mga sistema ng panghahawakan ng fuel, at mga sistema ng pang-monitor at kontrol. Ang Distribution segment ay kumikilos bilang isang koleksyon ng mga kumpanyang pag-aari ng groundwater na kilala bilang Headwater Companies.