FreightCar America Inc FreightCar America Inc


Ang FreightCar America, Inc. ay isang kompanya na nakabase sa Chicago, Illinois na nagmamanupaktura ng mga tren at mga bahagi nito. Mayroon silang higit sa 1,400 na regular na empleyado at nagnanais na mag-IPO noong ika-6 ng Abril 2005. Ang kumpanya ay nagdisenyo at nagmamanupaktura ng iba’t ibang uri ng mga tren na pangunahin nang gamitin sa paghahatid ng malalaking komoditi at mga produktong kahon sa Hilagang Amerika. Kasama sa mga uri ng tren na kanilang ginagawa ay ang mga bukas na hoppers, takpan na hoppers, at mga gondola, kasama na rin ang mga intermodal at hindi intermodal na flat cars.

Ang FreightCar America, Inc. ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang segment, Manufacturing at Parts. Ang Manufacturing segment ay kasama ang paggawa ng mga bago at pagbebenta ng mga ginamit na tren, pagrerenta ng tren, at pagrerebuild ng tren. Nagdi-disenyo at nagmamanupaktura ang kumpanya ng iba’t ibang uri ng mga tren, kabilang ang mga takpan na hoppers, bukas na hoppers, gondola, intermodal, at hindi intermodal na flat cars na nagdadala ng iba’t ibang klase ng tuyong komoditi at produktong nasa kahon.

Bukod dito, binubuo rin ng FreightCar America, Inc. ang mga tren at nagbebenta ng mga kongkreto, kast, at gawang parangkalan na mga bahagi para sa lahat ng tren na kanilang ginagawa, pati na rin sa mga iba pang gumagawa. Ang pag-aaral sa mga produkto at serbisyo ng FreightCar America, Inc. ay makatutulong sa iyo na manatiling updated sa pinakabagong teknolohiya at mga inobasyon sa tren. Kahit hindi kami maaaring magbigay ng payo sa pag-iinvest, mahalaga na bantayan ang paglaki ng kumpanya at presyo ng kanilang stocks upang makapagdesisyon nang may kaalaman.