Global Water Resources Inc Global Water Resources Inc


Ang Global Water Resources, Inc. ay nag-ooperate at namamahala ng mga serbisyong pangtubig, pangkundisyon ng dumi, at pangmatagalang gamit ng tubig. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Phoenix, Arizona at kasalukuyang nagtatrabaho ng 94 regular na empleyado. Nag-IPO ang kumpanya noong 2016-04-28. Ang kumpanya ay nagmamay-ari, nag-ooperate, at namamahala ng mga serbisyo sa tubig, pangkundisyon ng dumi, at pangmatagalang gamit ng tubig sa mga komunidad na nasa estratehikong lokasyon, lalo na sa metropolitan Phoenix at Tucson, Arizona. Ang kumpanya ay nagnanais na ipahayag ang isang integradong pagtalapproach, kilala bilang Total Water Management. Ang Total Water Management ay isang paraan ng pamamahala sa serbisyo ng tubig na nagpapabawas ng pangangailangan sa limitadong hindi nagmamalasakit na mga pinagkukunang tubig at mahal na mapagkukunan ng tubig. Ang kumpanya ay nagpapagamot ng tubig upang maging maaaring inumin, at pinapagamot din nito, nililinis, at nilalakip muli ang dumi ng tubig para sa iba’t ibang hindi maaaring inuming gamit. Ang pinagmumulan ng tubig nito ay pangunahin na galing sa groundwater. Ang kumpanya ay may-ari at nagpapatakbo ng mga halos 29 na sistema ng tubig at pangkundisyon ng dumi sa mga estratehikong piniling komunidad sa metropolitan Phoenix at Tucson. Ang mga subsidiya nito ay kasama ang Global Water, LLC, Global Water – Balterra Utilities Company, Inc., Global Water – CP Water Company, Inc., at Global Water Holdings, Inc., atbp.