Gray Television Inc Gray Television Inc


Ang Gray Television, Inc. ay isang kumpanya ng telebisyon na namamahala at nagmamay-ari ng mga istasyon ng telebisyon at digital na mga ari-arian sa mga pamilihang nasa buong Estados Unidos. Ang kumpanya ay nakabase sa Atlanta, Georgia at kasalukuyang mayroong 8,942 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang segment: istasyon ng telebisyon at mga kumpanyang nagpoprodukto. Ang segment ng istasyon ng telebisyon ay nag-ooperate ng mga istasyon ng telebisyon sa mga lokal na pamilihan sa Estados Unidos. Ang segment ng mga kumpanyang nagpoprodukto ay kasama ang produksyon ng telebisyon at mga palabas. Ang kumpanya ay naglilingkod sa mga 113 pamilihan ng telebisyon sa Estados Unidos. Kasama sa kanilang portfolio ang mga 79 pamilihan na may pinakamataas na rating na istasyon ng telebisyon at 101 pamilihan na may una o pangalawang pinakamataas na rating na istasyon. Ang kumpanya rin ay may-ari rin ng mga kumpanya ng video program tulad ng Raycom Sports, Tupelo Media Group, PowerNation Studios, pati na rin ang mga studio na Assembly Atlanta at Third Rail Studios. Ang mga network na kabilang sa kanila ay kasama ang Big Four networks at maraming iba pang mas maliit na network. Ang kanilang mga istasyon ay nagbibigay rin ng content sa mga digital na plataporma, kasama na ang lokal na website ng istasyon at isa o higit pa na digital na mga apps.  • Mga empleyado 8942
  • HQ ng kumpanya Atlanta
  • Website https://gray.tv/
  • Common Stock
  • 592.9M
  • -0.12
  • 0.32
  • 2024-06-28
  • 10.16