Haemonetics Corp Haemonetics Corp


Ang Haemonetics Corporation ay isang kumpanyang pangkalusugan. Ang Kumpanya ay nagbibigay ng isang hanay ng mga medikal na produkto at solusyon para sa mga customer, upang tulungan silang mapabuti ang pangangalaga sa pasyente at bawasan ang gastusin sa pangkalusugan. Ang teknolohiya nito ay dumaranas ng mga medikal na merkado: koleksyon ng dugo at plasma, mga serbisyong pangpagsasalin sa ospital at pangkat ng pagsalin. Ang mga segment nito ay kasama ang Plasma, Blood Center at Hospital. Ang segment ng Plasma nito ay nag-aalok ng awtomatikong koleksyon ng plasma at mga sistema ng software sa pamamahala ng donor na nagpapabuti sa karanasan ng donor sa mga sentro ng koleksyon ng plasma. Ang segment ng Blood Center nito ay nag-aalok ng iba’t ibang mga solusyon na nagpapabuti sa kakayahan ng mga sentro ng koleksyon ng donor na madiskubre ang dugo, sumala ng dugo at maghiwalay ng mga sangkap ng dugo. Ang segment ng ospital nito ay nagbibigay ng pangangalaga sa pasyente. Ito ay nagmamarka at nagbebenta ng mga produkto nito sa mga kumpanya ng biopharmaceutical, mga grupo ng koleksyon ng dugo at mga independyenteng sentro ng dugo, mga ospital at mga tagapagbigay ng serbisyong ospital, grupo ng pagbili ng mga organisasyon at mga pambansang organisasyon ng kalusugan.