Harley-Davidson Inc Harley-Davidson Inc


Ang Harley-Davidson, Inc. ay ang pangunahing kumpanya ng Harley-Davidson Motor Company at Harley-Davidson Financial Services. Ang Kumpanya ay gumagana sa pamamagitan ng tatlong mga segmento: Harley-Davidson Motor Company (HDMC), LiveWire, at Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Ang HDMC ay nagdidisenyo, nagmamanupaktura, at nagbebenta ng mga motorsiklo. Nagbibenta rin ang HDMC ng mga piraso ng motorsiklo, mga aksesorya, at mga damit, pati na rin sa paglilisensya ng kanilang mga tatak. Nagpapamahagi rin ito ng mga motorsiklo nito sa pamamagitan ng isang independiyenteng distributor sa India. Ang LiveWire ay nagbebenta ng mga elektrikong motorsiklo, mga elektrikong balance bike para sa mga bata, mga piraso ng motorsiklo at mga aksesorya, at mga damit sa Estados Unidos at ilang international na merkado. Nagbebenta rin ito ng mga elektrikong motorsiklo, kaugnay na mga piraso at aksesorya, at mga damit ng huling-bilang sa isang network ng independiyenteng tindahan ng mga partner at direktang sa mga mamimili. Ang HDFS ay nakikipag-ugnayan sa negosyo ng pampautang at pagsisilbi sa mga paninda sa pamamagitan ng pagpapautang wholesale inventory receivables at retail consumer loans, pangunahin para sa pagbili ng Harley-Davidson at LiveWire na motorsiklo.