HealthStream Inc HealthStream Inc


Ang HealthStream, Inc. ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan. Ang kumpanya ay nakabase sa Nashville, Tennessee at kasalukuyang may 1,135 empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2000-04-11. Ang kumpanya ay may dalawang segemento: Workforce Solutions at Provider Solutions. Ang segementong Workforce Solutions ay nagbibigay ng mga produkto sa pamamagitan ng subscription, na ginagamit ng mga organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagkakaroon ng kasanayan sa klinikal, pamamahala ng talento, pagsasanay, sertipikasyon, pakikiisa, pagpapaschedule, pagtatasa ng kasanayan, pagwawasto ng performance, at iba pang mga pangangailangan. Nag-aalok ang kumpanya ng iba’t ibang mga kursong nauukol sa kalusugan at nursing associations at iba pa. Ang segementong Provider Solutions ay kilala sa merkado bilang VerityStream. Ang VerityStream ay nagbibigay ng mga solusyon sa antas ng enterprise upang baguhin ang karanasan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga organisasyon at mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang segementong ito ay naglilingkod sa mga ospital at mga pasilidad sa labas-pasok, kasama ang mga sentro ng ambulatory surgery, mga pasilidad na nag-aalaga ng mga pangngalagang urgent, mga klinik, mga samahang pangmedikal, at iba pang organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan.