Hope Bancorp Inc Hope Bancorp Inc


Ang Hope Bancorp, Inc. ay isang kumpanyang nagmamay-ari ng bangko, na nagsasagawa ng pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa pamamagitan ng kanyang sangay, ang Bank of Hope. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Los Angeles, California at kasalukuyang nag-eempleyo ng 1,549 na buong oras na tauhan. Ang mga segmento ng portfolio ng utang ng kumpanya ay kinabibilangan ng mga real estate, komersyal na negosyo, pautang sa pabahay at konsumer na utang. Ang mga pautang sa real estate ay inilalaan para sa pagbili at pagsasanay ng komersyal na real estate at karaniwang naka-seguro sa pamamagitan ng mga unang Kasulatang Pagsasangla at pinagkakatiwalaan sa mga residential o komersyal na pag-aari. Ang mga pautang sa komersyal na negosyo ay mga pautang na ibinibigay sa mga negosyo para sa iba’t ibang layunin, tulad ng pampagawa ng kapital, pagbili ng imbentaryo, pag-refinance ng utang, pagkuha ng mga negosyo, mga aktibidad sa pandaigdigang pangangalakal ng pondo, iba pang pangangailangan sa pampinansyal ng negosyo at kasama rin dito ang mga linya ng kredito sa warehouse, mga pinagsamang pautang at programa ng Small Business Administration (SBA) na mga pautang para sa Paycheck Protection Program (PPP). Ang mga pautang sa pabahay ay inilalaan para sa personal, pamilya, o pangkabuhayan na gamit at naka-seguro sa pamamagitan ng isang mortgage o Kasulatang Pagsasangla. Ang mga konsumer na pautang ay binubuo ng home equity, credit card at iba pang personal na pautang.