Hudson Technologies Inc Hudson Technologies Inc


Ang Hudson Technologies Inc. ay isang kumpanyang nagpapatakbo bilang isang kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo para sa refrigerant, na nagbibigay ng solusyon sa mga pabalik-balik na problema sa industriya ng refrigeration. Ang kumpanya ay nakabase sa Pearl River, New York at kasalukuyang may 232 na regular na mga empleyado. Ang kumpanya ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyo para sa mga industriya ng pagpapainit, ventilation, air conditioning, at refrigeration. Ang mga produkto at serbisyo ng kumpanya ay pangunahing ginagamit sa komersyal na air conditioning, industriyal na pagproseso at sistema ng refrigeration, at kabilang dito ang pagbebenta ng refrigerant at industriyal na gas, mga serbisyo sa pamamahala ng refrigerant na binubuo ng pangunahing pagpapatunay ng mga refrigerant, at mga serbisyong ginagawa sa lugar ng kustomer na tinatawag na RefrigerantSide services. Ang RefrigerantSide services ay kinabibilangan ng paglilinis ng sistema upang alisin ang kahalumigmigan, langis, at iba pang mga kontaminante upang ibalik ang mga sistema sa nakadesenyong kapasidad. Bukod dito, ang SmartEnergy OPS service ng kumpanya ay isang serbisyong Web-based na patuloy na nagmomonitore ng mga sistema ng refrigeration at iba pang mga sistema ng enerhiya sa loob ng isang pasilidad. Ang mga serbisyo rin ng kumpanya na Chiller Chemistry at Chill Smart ay mga nagsisiguro at diagnostic na serbisyo.