Huron Consulting Group Inc Huron Consulting Group Inc


Ang Huron Consulting Group, Inc. ay namamahagi ng mga serbisyong konsultasyon sa operasyon at pangpinansyal na mga serbisyo. Ang kumpanya ay nakabase sa Chicago, Illinois. Ang kumpanya ay nagsagawa ng IPO noong 2004-10-13. Ang mga segment ng Kumpanya ay kinabibilangan ng Healthcare, Education, at Commercial. Ang Healthcare segment ay naglilingkod sa mga acute care provider, kabilang ang mga pambansang at rehiyonal na mga systema ng kalusugan; mga akademikong sistema ng kalusugan; mga community health system; at mga pampubliko, pang-bata, at mga critical access na mga ospital, at mga non-acute care provider, kabilang ang mga praktis ng mga manggagamot at mga medical group; mga payor; at mga long-term care o post-acute provider. Ang Education segment ay naglilingkod sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo at unibersidad, mga institusyong pangpananaliksik, at iba pang mga organisasyon kaugnay ng edukasyon. Ang Commercial segment ay nakatuon sa paglilingkod sa mga industriya at organisasyon na nakaharap sa malaking pagbabago at mga regulasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na makaangkop sa mabilis na nagbabagong kapaligiran at i-akselerang ang pagbabagong pangnegosyo. Ang kanilang mga digital na kakayahan ay kinakatawan ang kanilang mga serbisyo sa teknolohiya at analitika, kabilang ang mga serbisyong may kinalaman sa teknolohiya at mga produktong software na inilalabas sa iba’t ibang mga industriya.