Industrial Logistics Properties Trust Industrial Logistics Properties Trust


Ang Industrial Logistics Properties Trust ay isang real estate investment trust na may punong tanggapan sa Newton, Massachusetts. Bilang isang kumpanya sa pag-aalaga ng mga pamumuhunan, ito ang may-ari at nagpapaupang mga industriyal at logistikang ari-arian sa buong Estados Unidos. Ang kanilang portfolio ay kinabibilangan ng mga halos 413 na ari-arian, na may 60.0 milyong square feet ng rentable na espasyo, na matatagpuan sa 39 mga estado.

Ang kumpanya ay nag-ooperate sa isang segmento ng negosyo, na nakatuon sa pag-aari at pagpapaupa ng mga ari-arian na kinabibilangan ng mga gusali ng industriya at logistika at mga inupahang lupa ng industriya. Ang kanilang portfolio ay malawak, binubuo ng 226 na mga gusali, mga parcel ng lupang maaring upahan, at mga easements na may halos 16.7 milyong rentable na square feet na pangunahing matatagpuan sa isla ng Oahu, Hawaii, at 187 na mga ari-arian na may halos 43.3 milyong rentable na square feet na mga industriyal at logistikang ari-arian na matatagpuan sa 38 iba pang mga estado.

Simula ng kanilang IPO noong 2018-01-12, ang Industrial Logistics Properties Trust ay pinamamahalaan ng The RMR Group, isang kumpanya sa pag-aalaga ng alternatibong mga yaman. Ang pagsusuri ng presyo ng stocks ng Industrial Logistics Properties Trust at ang kanilang market cap ay maaaring magbigay ng kaalaman tungkol sa potensyal na paglago at tagumpay ng real estate investment trust na ito.

Ang mga mamumuhunan na interesado sa industriya ng real estate ay dapat maglaan ng panahon sa pagsasaliksik ng Industrial Logistics Properties Trust at ng kanilang malawak na portfolio ng mga industriyal at logistikang ari-arian. Tulad ng anumang pamumuhunan, mahalagang magsagawa ng malalimang pagsasaliksik at hingin ang propesyonal na payo upang gumawa ng mga malinaw na desisyon sa pamumuhunan.