KeyCorp KeyCorp


KeyCorp ay isang kompanyang panghawakan ng bangko na may tahanan sa Cleveland, Ohio, at kasalukuyang mayroong 18,891 na kawani sa buong oras. Ang kompanya ay nagbibigay ng iba’t ibang mga serbisyong pinansyal sa pamamagitan ng KeyBank at ilang iba pang mga sangay, kabilang ang retail at pangkalakalang bangko, pangkalakalan na pagpaparenta, pamamahala ng pamumuhunan, pagpapautang sa mamimili, refinancing ng mga pautang ng mag-aaral, paglilingkod sa komersyal na mortgage at espesyal na serbisyo, at mga produkto at serbisyo sa investment banking sa mga indibidwal, korporasyon, at institusyonal na kliyente.

Ang Consumer Bank ng KeyCorp ay naglilingkod sa mga indibidwal at maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng iba’t ibang mga deposito at mga produkto ng pamumuhunan, mga serbisyong pinansyal sa personal na pananalapi at kagalingan sa pinansyal, pautang, mortgage, credit card, at mga serbisyong pang-negosyo, at iba pa. Ang Commercial Bank ng bangko ay isang pagsamang-segmento ng mga Institusyonal at Pangkalakal na operasyon nito. Ang Institusyonal na segmentong operasyon ay nag-aalok ng isang hanay ng mga produkto sa bangko at sa merkado ng kapital sa mga kliyente nito. Ang Pangkalakal na segmentong operasyon naman ay pinagsisilbihan ang mga pangangailangan ng mga kliyente sa gitna ng merkado.

Bilang isang pampublikong kumpanya, ang pagganap ng stock ng KeyCorp ay maingat na binabantayan ng mga mamumuhunan sa premarket trading. Ang malakas na posisyon ng kompanya sa pinansya at iba’t ibang mga serbisyong pinansyal nito ang nagpapaganda sa katangian nito bilang isang stock na kinahihiligan ng mga mamumuhunan na naghahanap ng pagkakalat ng kanilang portfolio. Ang mga mamumuhunang interesado sa industriya ng bangko at mga serbisyong pinansyal ay dapat magmatyag sa presyo ng stock, mga shares, at market cap ng KeyCorp upang suriin ang potensyal nitong halaga.  • Mga empleyado 18891
  • HQ ng kumpanya CLEVELAND
  • Website https://www.key.com
  • Common Stock
  • 15.3B
  • 0.78
  • 0.82
  • 2024-09-13
  • -0.339