Kingsway Financial Services Inc Kingsway Financial Services Inc


Ang Kingsway Financial Services, Inc. ay nag-ooperate bilang isang holding company. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Chicago, Illinois at may kasalukuyang 471 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2001-07-11. Ang segmento ng Kumpanya ay kinabibilangan ng Extended Warranty at Kingsway Search Xcelerator na nagsasagawa ng kanilang negosyo at namamahagi ng kanilang mga produkto at serbisyo sa Estados Unidos. Ang Extended Warranty segment ay kinabibilangan ng mga subsidiya ng Kumpanya, tulad ng IWS Acquisition Corporation (IWS), Geminus Holding Company Inc., PWI Holdings, Inc., Professional Warranty Service Corporation, at Trinity Warranty Solutions LLC. Ang IWS ay naglilingkod bilang administrator sa lahat ng mga kontrata na ito ay pinagsimulan. Ang Kingsway Search Xcelerator segment ay kinabibilangan ng pagbibigay ng mga serbisyong pampamahalaan tulad ng CSuite, Ravix, at SNS. Ang CSuite ay nagbibigay ng mga serbisyo ng mga tagapamahala sa pinansiyal, para sa mga proyekto at panandaliang pagkakasangkot, at mga serbisyo sa paghahanap ng mga permanenteng posisyon para sa mga customer sa buong Estados Unidos.