Kratos Defense and Security Solutions Inc Kratos Defense and Security Solutions Inc


Ang Kratos Defense & Security Solutions, Inc. ay nagbibigay ng mga produktong mahalaga sa misyon, serbisyo at solusyon para sa mga prayoridad ng pambansang seguridad ng Estados Unidos. Ang kumpanya ay may pangunahing tanggapan sa San Diego, California at kasalukuyang may 3,600 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang segment: ang Kratos Government Solutions (KGS) at ang Unmanned Systems (US). Ang KGS segment ay kasama ang mga produktong microwave electronic, espasyo, satellite at kampeon, mga solusyon sa pagsasanay, Command, Control, Communication, Computing, Combat, Intelligence Surveillance at Reconnaissance (C5ISR)/mga modular na sistema, mga teknolohiyang turbine, at mga serbisyong suporta sa depensa at rocket. Ang US segment ay binubuo ng mga walang piloto na eroplano, sasakyang-lupa, sasakyang-dagat na walang piloto at mga kaugnay na negosyo sa sistema ng command, control at komunikasyon. Ang mga segment ng KGS at US ay nagbibigay ng mga produkto, solusyon at serbisyo para sa mga programa ng pambansang seguridad na mahalaga sa misyon. Ang mga customer ng KGS at US ay kadalasang binubuo ng mga ahensiyang may kaugnayan sa pambansang seguridad, ang Departamento ng Depensa ng Estados Unidos (DoD), mga ahensiyang pang-intelihensiya at mga ahensiyang may klasipikasyong tinutugis.