Laureate Education Inc Laureate Education Inc


Ang Laureate Education, Inc. ay nagbibigay ng mga serbisyong pang-edukasyon sa mga unang taon at naka-graduate ng mga programang degree. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Miami, Florida at kasalukuyang mayroong 35,000 full-time na empleyado. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2017-02-01. Ang network ng Laureate International Universities ay nag-aalok ng iba’t ibang undergraduate at graduate degrees sa pamamagitan ng campus-based, online at hybrid na mga programa. Ang kumpanya ay may halos 423,000 na mga mag-aaral na naka-enrol sa limang institusyon na may higit sa 50 mga campus. Ang kumpanya ay may dalawang segment: Mexico at Peru. Pag-aari ng kumpanya ang Universidad del Valle de Mexico (UVM) at Universidad Tecnologica de Mexico (UNITEC) sa Mexico. Pag-aari rin ng kumpanya ang Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Privada del Norte (UPN) at CIBERTEC institusyon sa Peru. Ang mga institusyon nito sa Mexico at Peru ay nag-aalok ng mga tradisyonal na edukasyon sa mga mag-aaral na may alternatibong pribadong edukasyon, kasama ang maraming mga brand at halaga ng presyo sa bawat merkado at programa. Nag-aalok ang kumpanya ng iba’t ibang programa, kabilang ang medisina at mga agham pangkalusugan, inhinyeriya at teknolohiyang impormasyon, at negosyo at pamamahala.