Lexicon Pharmaceuticals Inc Lexicon Pharmaceuticals Inc


Ang Lexicon Pharmaceuticals, Inc. ay kasalukuyang nakikisangkot sa pagtuklas, pag-unlad, at pagkomersyalisa ng mga produktong pang-pharmasyutikal para sa paggamot ng mga sakit ng tao. Ang kumpanya ay may tanggapan sa The Woodlands, Texas at kasalukuyang may 135 na kawani sa buong oras. Nag-IPO ang kumpanya noong 2000-04-07. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagtuklas, pag-unlad, at pagkomersyalisa ng mga produktong pang-pharmasyutikal para sa paggamot ng mga sakit ng tao. Kasama sa kanilang mga produkto ang Sotagliflozin, LX9211, at LX2761. Ang Sotagliflozin ay isang orally-delivered small molecule compound na kasalukuyang nilalabanan para sa paggamot ng sakit sa puso at diabetes type I, at diabetes type II, malalang sakit sa bato at iba pang mga panganib sa cardiovascular. Ang LX9211 ay isang orally-delivered small molecule compound na nilalabanan para sa paggamot ng neuropathic pain. Ang kumpanya ay kasalukuyang nagdaraos ng Phase II clinical trial ng LX9211 sa diabetic peripheral neuropathic pain at ikalawang Phase II clinical trial ng LX9211 sa post-herpetic neuralgia. Ang LX2761 ay isang orally-delivered small molecule compound na dinisenyo upang pigilin ang sodium-glucose cotransporter 1 (SGLT1) sa sikmura sa gastrointestinal tract nang walang anumang pagpigil sa SGLT2 sa bato.