Luther Burbank Corp Luther Burbank Corp


Ang Luther Burbank Corp. ay nag-ooperate bilang isang kumpanyang pagtataguyod ng bangko. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Santa Rosa California, California at kasalukuyang may 256 na mga empleyado sa buong oras. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2017-12-08. Ang kumpanya ay pangunahin na nai-operate sa pamamagitan ng kanilang punong-ari na anak na Luther Burbank Savings. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay pag-akit ng mga deposito mula sa publiko at pamumuhunan ng mga pondo na ito sa iba’t ibang mga pautang, kabilang ang permanenteng mga pautang sa mortgage at mga pautang sa konstruksyon na naka-katiyak ng mga tirahan, multifamily, at kumersyal na ari-arian. Ang kumpanya ay nagspecialisa sa pautang na nakatiyak sa mga ari-arian sa mga metropolitanong lugar sa kanlurang Estados Unidos at nakabuo ng espesyalisasyon sa multifamily residential, jumbo nonconforming na mga pautang para sa isang pamilyang tirahan at pautang sa kumersyal na ari-arian. Ang mga pautang nila sa kumersyal na ari-arian ay pangunahin na binubuo ng mga unang pautang sa mortgage na ginawa para sa layunin ng pagbili, pagsingil muli, o pagpapalawak ng mga pagpapabuti ng tenant sa pribadong ari-arian ng mga investor na may limang o higit pang mga yunit ng multifamily residential. Ang kanilang mga sangay na may serbisyong buo sa California ay matatagpuan sa mga County ng Sonoma, Marin, Santa Clara, at Los Angeles.