Magenta Therapeutics Inc Magenta Therapeutics Inc


Ang Magenta Therapeutics, Inc. ay isang kumpanya sa bioteknolohiya sa yugto ng klinikal, na naghahanda ng mga bagong gamot para sa mga transplantasyon ng medulla ng buto. Matatagpuan ang kumpanya sa Cambridge, Massachusetts at kasalukuyang may 67 regular na empleyado. Nanakawan ang kumpanya noong 2018-06-21. Ang kumpanya ay nagpapaunlad ng mga gamot na naglalayong dalhin ang panggagaling na kapangyarihan ng transplantasyon ng mga selulang stem sa mas maraming pasyente na may kanser sa dugo, mga sakit sa genes, at mga sakit ng immune system. Kasama sa dulang pagpapaunlad ng gamot nila ang iba’t ibang mga kandidato na nilalayong mapabuti ang transplantasyon ng mga selulang stem. Ang pangunahing programa nila sa klinikal ay naglalayong mag-ulat at magkolekta ng sapat at malalasahing mga selulang stem para magamit sa transplantasyon ng selulang stem, isang proseso na tinatawag na mobilization. Nagpapaunlad rin ang kumpanya ng mga kandidato sa gamot na nilalayong malunasan ang mga target na selula sa medulla ng buto upang magbigay daan para sa pagtanggap ng mga bagong transplantasyon ng selulang stem, isang proseso na tinatawag na conditioning. Ang mga kandidato sa gamot sa transplantasyon ng selulang stem nila ay binubuo ng MGTA-117, MGTA-145, CD45-ADC, at ang kanilang research platform. Ang programa ng MGTA-117 ay nilalayong naghahalo ng mga selulang stem mula sa mga pasyente bago mag-transplantasyon.